Alle beschermingsgebieden en toezichtsgebieden vrijgegeven

Na een besmetting bij een bedrijf in Hekendorp werd ook op pluimveebedrijven in Zoeterwoude, Ter Aar en rond Kamperveen vogelgriep aangetroffen. Om de uitbraak van vogelgriep te bestrijden, nam de overheid verschillende maatregelen. Op grond van artikel 31 van Richtlijn 2005/94/EG blijven de maatregelen in het beschermings- en toezichtsgebied van kracht tot ten minste 30 dagen na de datum waarop de voorlopige reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf voltooid is. De eindscreening van de beschermingsgebieden en toezichtsgebieden rond de met vogelgriep besmette bedrijven is afgerond en op 31 december 2014 is het laatste gebied vrijgegeven.

Vogelgriep Zoeterwoude

In Zoeterwoude werd 30 november 2014 bij een legpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het ging om de voor pluimvee zeer schadelijke variant H5N8. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Het besmette bedrijf werd dezelfde dag geruimd. Ook een ander bedrijf in de buurt werd uit voorzorg geruimd. Het beschermings- en toezichtgebied rond het besmette bedrijf in Zoeterwoude is op woensdag 31 december 2014 vrijgegeven. Dit gebeurde nadat de eindscreening had plaatsgevonden.

Vogelgriep Kamperveen

In Kamperveen (Overijssel) werd 21 november 2014 bij een pluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het besmette bedrijf is geruimd. Ook 2 andere bedrijven bij Kamperveen werden geruimd. Bij 1 van de bedrijven met eenden werd een H5-variant van de vogelgriep vastgesteld. Uit onderzoek bleek dat het ook hier ging om het hoogpathogene type H5N8. Op de overige 32 pluimveebedrijven binnen een straal van 10 kilometer rond Kamperveen is geen vogelgriep aangetroffen. De beschermings- en toezichtgebieden rond de besmette bedrijven in Kamperveen werden op maandag 22 december 2014 vrijgegeven.

Vogelgriep Ter Aar

Op een boerderij in Ter Aar werd op 20 november 2014 vogelgriep vastgesteld. Het besmette bedrijf werd geruimd. Bij de bedrijven in het 10-kilometergebied rond om Ter Aar is geen vogelgriep gevonden. Het beschermings- en toezichtgebied rond het besmette bedrijf in Ter Aar werd op maandag 22 december 2014 vrijgegeven.

Preventieve ruiming Barneveld

In Barneveld werd op 22 november een bedrijf met 8000 eenden uit voorzorg geruimd. Uit onderzoek bleek dat op dit bedrijf een vrachtwagen was geweest die eerder het besmette eendenbedrijf in Kamperveen had aangedaan. Staatssecretaris Dijksma wilde gezien de ligging van het eendenbedrijf in het pluimveerijke Barneveld geen enkel risico nemen. Er zijn verder geen verdenkingen van vogelgriep geweest in Barneveld.

Ernstige vorm vogelgriep in Hekendorp

Op 16 november 2014 werd vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) de hoog pathogene variant was. Deze variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose. Dat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden zijn beschermende maatregelen getroffen. Bij de bedrijven in het 10-kilometergebied rondom Hekendorp werd geen vogelgriep gevonden. De eindscreening van het beschermingsgebied en toezichtgebied rond Hekendorp is afgerond. Het gebied werd op vrijdag 19 december 2014 vrijgegeven.

Meer informatie over vogelgriep

Het Ministerie van Economische Zaken heeft het document met veel gestelde vragen en antwoorden over de vogelgriep en het document met veelgestelde vragen en antwoorden voor pluimveehouders en gemengde bedrijven in Nederlandgeactualiseerd. Bedrijven en particulieren zoals hobbyhouders, kunnen voor informatie bellen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het telefoonnummer is: 088 042 42 42. Op de website van de Rijksoverheid zijn alledocumenten en publicaties over de vogelgriep te vinden.