NAJK om tafel met Helma Lodders van de VVD

Op woensdag 14 januari 2015 ging Jan Enthoven (portefeuille tuinbouw) namens het dagelijks bestuur van NAJK in gesprek met Tweede Kamerlid Helma Lodders van de VVD. Tijdens het gesprek heeft NAJK met de VVD van gedachten gewisseld over actuele zaken in de agrarische sector, zoals het wetsvoorstel Verantwoorde Groei Melkveehouderij, het pachtbeleid, de PAS en gewasbeschermingsmiddelenbeleid.

Pachtbeleid

In 2015 zal een herziening van het pachtbeleid onderwerp van discussie zijn in de Tweede Kamer. Om bedrijfsovername mogelijk te houden en voldoende grondmobiliteit te waarborgen is een goed pachtbeleid voor jonge boeren van groot belang. NAJK heeft bij VVD gepleit voor maatregelen die voordelig zijn voor jonge boeren bij het verkrijgen van grond.

Gewasbeschermingsmiddelen

In 2015 zal er in de Tweede Kamer ook gesproken worden over de toegang van gewasbeschermingsmiddelen. Onderwerp van discussie zal bijvoorbeeld de Nederlandse inzet zijn om tot één toelatingsnorm in de gehele Europese Unie voor een bepaald middel te komen.

Ronde Politiek

Het gesprek met de VVD is een onderdeel van de ‘Ronde Politiek’. Tijdens deze ‘Ronde Politiek’ spreken de dagelijks bestuurders van NAJK met alle politieke partijen over de onderwerpen die van belang zijn voor jonge boeren en tuinders. Meer informatie over de uitkomsten van ‘Ronde Politiek’ kan je na afloop van de gesprekken teruglezen op deze site.