Erkenning producenten- en brancheorganisaties

In een kamerbrief heeft Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, geïnformeerd over de erkenningen die op grond van de Regeling producenten- en brancheorganisaties zijn verleend en over de afhandeling van nog lopende erkenningsaanvragen. In totaal hebben negen organisaties een aanvraag voor erkenning ingediend waarvan één organisatie als producentenorganisatie en de overige acht als brancheorganisatie.

Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft om erkenning als producentenorganisatie verzocht en de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Brancheorganisatie Granen, Brancheorganisatie Suiker, Brancheorganisatie Aardappelen & overige producten, ZuivelNL, Stichting OVONED, Stichting PLUIMNED, Stichting AVINED om een erkenning als brancheorganisatie. Voor de volgende vijf organisaties wordt erkenning voor 1 januari 2015 afgegeven: aan POV als producentenorganisatie en aan ZuivelNL, SBK, OVONED en PLUIMNED als brancheorganisatie. De erkenning is geldig tot en met 31 december 2020.

De erkende organisaties voldoen allen ruim aan de minimumeis die aan de omvang is gesteld. Zo telt producentenorganisatie POV op dit moment zo’n 40% van de Nederlandse varkenshouders tot haar leden. Ook de brancheorganisaties vertegenwoordigen alle vier via de aangesloten organisaties een aanzienlijk deel van de beroepsgroepen die werkzaam zijn in de diverse specifieke sectoren. De brancheorganisaties zijn als volgt samengesteld: ZuivelNL bestaat uit LTO, NMV (Nederlandse Melkveehouders Vakbond) en NZO (Nederlandse Zuivel Organisatie); SBK uit LTO, Nevedi en COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector); OVONED uit LTO, NOP (Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders), NVP (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders) en ANEVEI (Algemene Nederlandse vereniging van Eierhandelaren); en PLUIMNED tenslotte uit LTO, NOP, NVP en NEPLUVI (Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie). Alle organisaties streven doelen na die ook in de Europese verordening, Verordening (EU) Nr. 1308/2013, zijn opgenomen en die uiteindelijk moeten bijdragen tot versterking van de positie van primaire producenten.

De erkenning als brancheorganisatie van Brancheorganisaties Granen, Suiker en Aardappelen & overige producten is nog niet afgerond. Met de akkerbouwsector is intensief overleg gevoerd over hoe aan de Europese eis dat een producenten- of brancheorganisatie is opgericht in één specifieke sector in de zin van artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) Nr. 1308/2014 kan worden voldaan. Verwacht wordt dat de erkenningen medio januari kunnen worden afgegeven, nadat deze organisaties de aanvragen aan de hiervoor genoemde erkenningsvoorwaarde hebben aangepast.

Stichting AVINED heeft de aanvraag voor erkenning ingetrokken. De organisatie kwam niet voor erkenning in aanmerking op grond van het feit dat de organisatie betrekking had op twee specifieke sectoren, de sector eieren en de pluimveevleessector, en daardoor niet aan voornoemde Europese eis voldoet. In plaats daarvan zal AVINED ondersteuning gaan verlenen aan OVONED en PLUIMNED en als platform fungeren voor aangelegenheden die zowel de pluimveevleessector als de sector eieren aangaan.