NAJK in gesprek met Carla Dik-Faber van ChristenUnie

Op maandag 19 januari ging dagelijks bestuurder Jan Enthoven (portefeuillehouder tuinbouw) namens NAJK in gesprek met Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over onderwerpen als het pachtbeleid, de toegang van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland en het belang van groen onderwijs. Het gesprek tussen NAJK en de ChristenUnie is onderdeel van de ‘Ronde Politiek’ van NAJK. 

Pachtbeleid

In 2015 wordt in de Tweede Kamer gesproken over de herziening van het pachtbeleid. Namens NAJK heeft Enthoven de waarde van pacht voor bedrijfsopvolgers toegelicht: om bedrijfsovername mogelijk te houden en voldoende grondmobiliteit te waarborgen is een goed pachtbeleid voor jonge boeren van groot belang. Carla Dik-Faber heeft de zorgen van NAJK omtrent de herziening van het pachtbeleid genoteerd.

Toelating gewasbeschermingsmiddelen

Ook wordt er in 2015 in de Tweede Kamer gepraat over de toegang van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland. Het toelatingsdossier van gewasbeschermingsmiddelen krijgt ook de aandacht van Carla Dik-Faber, die binnen haar partij verantwoordelijk is voor de agrarische sector en zorg en welzijn. NAJK heeft tijdens het gesprek aangegeven dat een uniforme regelgeving wenselijk is binnen de Europese Unie. Toelatingen van omringende landen moeten worden overgenomen. Dik-Faber beaamt aan dat het proces om een toelating voor gewasbeschermingsmiddelen te krijgen een duur en tijdrovend proces is.

Ronde Politiek

Het gesprek met de ChristenUnie is een onderdeel van de ‘Ronde Politiek’. Tijdens deze ‘Ronde Politiek’ spreken de dagelijks bestuurders van NAJK met alle politieke partijen over de onderwerpen die van belang zijn voor jonge boeren en tuinders. Meer informatie over de uitkomsten van ‘Ronde Politiek’ kan je na afloop van de gesprekken teruglezen op deze site onder het kopje ‘nieuws’.