JMA en NAJK starten samen nieuw project voor agrarische jongeren

Vanaf februari 2015 gaan Jongeren Milieu Actief (JMA) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) samenwerken in een nieuw project: “Een duurzame toekomst boer je zelf”. Samen zullen deze jongerenverenigingen gastlessen verzorgen op agrarische mbo-scholen over verduurzaming van de zuivel- en eierketen, zoals regionaal geteeld veevoer. 

NAJK en JMA zullen tijdens de gastlessen meer informatie geven over de uitdagingen rond sojateelt en regionale voedselproductie. De gastdocenten van JMA en NAJK vertellen vanuit hun perspectief over deze problematiek. Voor agrarische ondernemers spelen vragen als: Hoe ga je om met investeringen voor het verduurzamen van je bedrijf? Hoe houd je je bedrijf gezond en kun je toch verantwoordelijkheid nemen binnen de keten? Waar kun je terecht voor advies of hulp?

Het project is ontwikkeld en geïnitieerd door JMA, met de doelstelling om jaarlijks meer dan 300 leerlingen bewust te maken over voedselkringlopen, eiwitgewassen en de zuivel- en eierketen. NAJK draagt in samenwerking met JMA bij aan de invulling van de gastlessen vanuit het perspectief van de agrarisch ondernemer.

Jongeren Milieu Actief (JMA) is de jongerenorganisatie van Milieudefensie. Bij JMA zetten jongeren zich actief in voor een duurzame en rechtvaardige wereld, nu en in de toekomst, hier en daar. Op een creatieve, ludieke en positieve manier gaat JMA aan de slag om jongeren bewust te maken van het feit dat zij zelf de wereld van vandaag kunnen beïnvloeden.

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe initiatief ‘Een duurzame toekomst boer je zelf!’ of kijk op jma.org/campagnes.