Verrassende eindstanden bij rendement ranking

Stel je eens voor: alle belangrijke kengetallen op jouw bedrijf zitten precies op de norm, of zijn zelfs beter, hoeveel méér kun je dan theoretisch verdienen? De nieuwe module van UNIFORM-Agri, verborgen rendement, beantwoordt deze vraag. Het initiatief Rendement Ranking, georganiseerd door UNIFORM-Agri en NAJK, heeft de deelnemers een praktisch inzicht gegeven in deze berekening. En met succes, er waren veel stijgers in het eindklassement.

Tekst: Arja Versteeg

Nulmeting

In januari zijn de deelnemers van Rendement Ranking gerangschikt op het verborgen rendement per koe, de zogenaamde nulmeting. Zo was er een uitgangspunt in januari en een eindranking in december. Het streven voor het verborgen rendement ligt zo laag mogelijk, nul euro verborgen rendement geeft namelijk aan dat de kengetallen en de achterliggende bedrijfsprocessen al optimaal zijn. Daar tegenover staat: hoe hoger het verborgen rendement, hoe meer verbetering er te halen is.

Vlakke BSK

Bij de berekening van de eindstanden kwam een aantal interessante verschuivingen aan het licht. Deze werden tijdens de laatste bijeenkomst in februari gepresenteerd, waar ook het laatste deel van de masterclass werd gegeven. De laatste masterclass ging over productie. In de module wordt de factor ‘productie’ berekend aan de hand van de bedrijfsstandaardkoe (BSK). Harm-Jan van der Beek, Managing Director van UNIFORM, vertelt: “De BSK moet zo vlak mogelijk zijn. In de module wordt schade berekend op het moment dat er één punt verschil tussen de productiegroepen zit. Dit maakt de module een toegankelijk instrument.”

Resultaten

In de resultaten van de deelnemers is te zien dat de bijdrage van de melkproductie in het totale verborgen rendement onderling fluctueert. Bij de ene deelnemer is dit 9% en bij de hoogste is dit 97%. Gemiddeld kwam de bijdrage door melkproductie op het totale verborgen rendement in december op 48% uit. Bij de algemene resultaten is te zien dat bedrijven met een aparte jongveeopfok niet te vergelijken zijn met bedrijven waar jongvee het bedrijf niet verlaat. Door uitscharing van vee bij derden worden de cijfers voor veevervanging flink vervuild, alle verkopen worden hier immers in meegeteld. De bedrijven zonder aparte jongveeopfok hadden eenduidigere cijfers: deze zijn van € 125,- verborgen rendement in januari 2014 naar € 102,- in december gegaan. Een gemiddelde vooruitgang van € 23,- per koe per jaar. Dit vertaalde zich naar de ranking: veel stijgers in de top 10.

Rekenmodel

Verborgen rendement is het berekenen van extra opbrengsten die gehaald kunnen worden door de verbeteringen van kengetallen ten opzichte van een realistisch optimaal doel (model). Daarbij geldt dat de ene verbetering een stuk rendabeler is dan de andere. Welke verbetering het gemakkelijkst te realiseren is, ligt bij elke veehouder anders.