Pacht, hoe nu verder?!

Vorige week sprak de Tweede Kamer met partijen en organisaties die belang hebben bij het pachtbeleid. Onderwerp van gesprek was de herziening van het pachtsysteem. Namens NAJK was Eric Pelleboer, voorzitter, bij dit rondetafelgesprek aanwezig.

Hoe gaat het nu verder met pacht? De Tweede Kamer heeft besloten om eerst een schriftelijk overleg te houden. Hierbij kan de Tweede Kamer schriftelijke vragen over dit onderwerp indienen bij staatssecretaris Dijksma. Dit schriftelijk overleg staat gepland op 31 maart. Na de beantwoording van de staatssecretaris zal de Tweede Kamer het debat aangaan met Dijksma over dit onderwerp. De datum voor dit debat staat is op dit moment nog niet bekend.

Eric Pelleboer zal in deze periode het gesprek aangaan met Tweede Kamerleden, medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en betrokkenen bij het deelakkoord van Spelderholt. Doel van deze gesprekken is om gemeenschappelijke punten te vinden die bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw pachtsysteem. Voor NAJK is hierbij het visiedocument Pacht het uitgangspunt.