Vragen en antwoorden over de top-up voor jonge boeren

Kom je in aanmerking voor de top-up?
Dit is afhankelijk van of je jonger bent dan 41 en de startdatum van jouw zeggenschap in het bedrijf. Voor de periode dat je in een samenwerking boert geldt dat je pas zeggenschap kunt hebben als je:

 • niet in proefmaatschap zit
 • investeringen van meer dan € 25.000,- kunt blokkeren (geldt voor bijna iedereen)
 • verantwoordelijk bent voor dagelijkse bedrijfsvoering

Voor welke jaren kom je in aanmerking voor de top-up?
De startdatum van de zeggenschap is bepalend voor welke jaren je in aanmerking komt voor de top-up.

 • Bent u gestart in 2010, dan krijgt u alleen in 2015 het extra bedrag ( 1 jaar).
 • Bent u gestart in 2011, dan krijgt u in 2015 en 2016 het extra bedrag (2 jaar).
 • Bent u gestart in 2012, dan krijgt u tot en met 2017 het extra bedrag (3 jaar).
 • Bent u gestart in 2013, dan krijgt u tot en met 2018 het extra bedrag (4 jaar).
 • Bent u gestart in 2014, dan krijgt u tot en met 2019 het extra bedrag (5 jaar).
 • Bent u in 2015 gestart voor 15 mei 2015, dan kunt je naar keuze tot en met 2019 of van 2016 tot en met 2020 het extra bedrag krijgen (beide 5 jaar).
 • Start u vanaf 15 mei 2015 dan krijgt u van 2016 tot en met 2020 het extra bedrag (5 jaar).
 • Enzovoorts

Hoe vraag je de top-up aan?
Dit kan bij de gecombineerde opgave.
Achtergrondinformatie is te vinden via deze link (Jonge Landbouwers en starters > Extra betaling jonge landbouwers. Bij Regelingen, geef aan dat je de ‘Aanvraag extra betaling jonge landbouwers’ wilt. Bij subblad Jonge Landbouwers onder het blad Regelingen vul je je BSN en de startdatum van de zeggenschap in.

Hoe bepaal je de startdatum van de zeggenschap?
De startdatum is in principe de datum waarop je voor het eerst bent toegetreden tot de rechtspersoon of het samenwerkingsverband. Deze datum controleert RVO met de registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK). De jaren waarin je een proefmaatschap hebt (gehad) tellen niet mee voor de periode waarin je zeggenschap hebt. De startdatum kan niet eerder starten dan wanneer jouw proefmaatschap is geeindigd.

Verder kun je de startdatum later in laten gaan als je met bewijsstukken aan kunt tonen dat je:
a) op een later moment verantwoordelijk bent geworden voor de dagelijkse bedrijfsvoering, omdat je een dagopleiding volgde van gemiddeld meer dan 3 dagen per week of betaalde werkzaamheden deed in een andere onderneming voor gemiddeld meer dan 24 uur per week.
b) op een later moment blokkerende zeggenschap hebt verkregen.

Let op!
Bij een controle moet je aan kunnen tonen dat je niet in proefmaatschap zit. Deze jaren tellen niet mee voor de startdatum van je zeggenschap.

Waarom zou je de startdatum van zeggenschap op willen schuiven?
Om de ontvangsten uit de top-up zoveel mogelijk dicht bij de daadwerkelijke bedrijfsovername te krijgen. Dat is het moment waarop je de extra steun juist het hardst nodig hebt.

Voor degenen die voor 2014 in een samenwerking gestart zijn is het invullen van de juiste startdatum van belang voor welke jaren je in aanmerking komt voor de top-up.

Meer info over top-up:
– Top-up en Jonge Landbouwersregeling? Zorg voor je vermogensopbouw!
– UPDATE – Top-up voor jonge boeren in maatschappen
– Jonge boeren en GLB-subsidies, hoe zit dat nou?