Dianne van den Toorn

Dianne van den Toorn

Geitenhouderij | GAJK

“Iedere ondernemer kijkt anders naar de kostprijs. Ik vind het belangrijk om de kostprijs goed in beeld te hebben. Naar mijn mening laat de kostprijs zien of een ondernemer goed onderneemt. Door de kostprijs van een liter melk te berekenen is er inzicht in de kostenstroom en waar er nog kosten gedrukt kunnen worden. We proberen thuis de kostprijs te verlagen door veel werk met eigen arbeid te realiseren en krachtvoer- en strokosten laag te houden. Een lage kostprijs moet wel reëel zijn. Lage kosten betekenen niet altijd een optimale productie en dat is wel het uiteindelijke doel.”

Rick Kanters

Rick Kanters

Pelsdierenhouderij | BAJK

“Bij ons op het bedrijf sturen we naar een zo laag mogelijke kostprijs, mits het niet ten koste gaat van het resultaat. Denk hierbij aan de vaste standaardkosten zoals voer, strooisel, medicatie en personeel. Echter horen ook administratieve kosten, advieskosten en eventuele bijscholingskosten hierbij, die worden vaak vergeten. In de pelsdierensector wordt weinig gesproken over kostprijs tussen boeren onderling. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig naar gekeken wordt. Toch adviseer ik om niet alleen naar de uitgaven te kijken, soms kan een kostprijsverhogende investering resulteren in een hogere opbrengst. Dit geldt niet alleen voor mijn sector, maar voor alle sectoren.”

Léon Enting

Léon Enting

Melkveehouderij | DAJK

“Ik denk dat melkveehouders steeds bewuster omgaan met de kostprijs. Door de schommelingen in de melkprijs komt de marge vaker onder druk. Steeds meer zuivelproducten gaan de wereldmarkt op, waardoor de sector afhankelijker wordt van de export. Om op de schommelingen in te kunnen spelen is het cruciaal de kostprijs per kg melk te berekenen. Dit brengt inzicht en mogelijkheden om te sturen op bepaalde kosten. Voer is onze grootste kostenpost. Weidegang is een belangrijk aspect om deze kosten laag te houden. De koeien halen op een goedkope manier eiwitten uit vers gras. Belangrijk is wel dat de productie op peil moet blijven.”

Koen Lampert

Koen Lampert

Akkerbouw | ZAJK

“Elke boer weet ongeveer wat de kostprijs is op zijn bedrijf. Echter vind ik de minimale prijs die ik voor gewassen moet krijgen om alle (toe)gerekende kosten te kunnen betalen belangrijker. Dat creëert inzicht in wat ik overhoud aan opbrengsten. Om de kostprijs te drukken schaffen wij machines aan in samenwerking met buren. Ook wordt voor bepaalde werkzaamheden de loonwerker ingeschakeld. Dit is in sommige gevallen voordeliger dan zelf investeren. Een lage kostprijs is niet altijd de beste keuze, soms brengt een grotere investering een hoger resultaat. Mijn motto is: focus op de kosten, maar vergeet niet te genieten van het vak.”

Arien Verbeek

Pluimveehouderij | GAJK

“Op het bedrijf proberen we zoveel mogelijk te realiseren tegen de laagste kosten. Wij vinden het echter ook belangrijk om te kijken naar de invloeden van deze lage prijzen. Een lage kostprijs mag niet ten koste gaan van de resultaten. Het is belangrijk dat de focus meer ligt op de kosten van het bedrijf, omdat de marges in de sector steeds kleiner worden. Wij maken jaarlijks een prognose voor het volgende jaar. Elke drie maanden stellen we de prognose bij. Vervolgens evalueren we de cijfers en passen we onze bedrijfsvoering aan. Zicht op de kosten is belangrijk voor een gezond bedrijf.”