Tien vragen over het T-rijbewijs

Vanaf 1 juli 2015 moeten nieuwe trekkerchauffeurs hun trekkerrijbewijs halen. De komst van het zogenoemde ‘T-rijbewijs’ moet de verkeersveiligheid van landbouwmechanisatie in het verkeer verbeteren. Voor welke uitdaging komen toekomstige trekkerbestuurders te staan? Tien vragen over het T-rijbewijs worden beantwoord door Martina Pronk van het CBR.

Tekst: Renske Smids
Illustratie: Henk van Ruitenbeek

Waarom wordt het T-rijbewijs ingevoerd?

“De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Er gebeuren nu relatief veel ongelukken met landbouwtrekkers en landbouwmachines. Deze gemotoriseerde categorie is de laatste zonder rijbewijsverplichting. In bijna alle Europese landen is het T-rijbewijs al verplicht.”

Hoeveel ongelukken gebeuren er jaarlijks met landbouwvoertuigen in Nederland?

“De verkeersveiligheid in Nederland is in de laatste twintig jaar sterk verbeterd, echter geldt dit niet voor de landbouwvoertuigen. In de afgelopen 15 jaar zijn er 198 doden gevallen. Dat zijn gemiddeld dertien doden per jaar. Hierbij zijn de ongevallen op het land en eigen erf nog niet meegerekend. Deze cijfers laten zien dat er nog veel ruimte is voor verbetering van de verkeersveiligheid.”

Vanaf welke leeftijd is het T-rijbewijs te behalen?

“Het theorie-examen kan vanaf 15,5 jaar behaald worden en het praktijkexamen vanaf 16 jaar.”

Hoe ziet de procedure van het behalen van een T-Rijbewijs eruit?

“Vanaf 1 juli kun je bij het CBR theorie- en praktijkexamen doen. Verschillende opleiders bieden theoriecursussen aan om te helpen met de voorbereiding op de theorie-en de praktijkexamens. Voordat er praktijkexamen kan worden gedaan, beoordeelt het CBR of een kandidaat rijgeschikt is. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Hiervoor vult de kandidaat een eigen verklaring in. Slaag je daarna voor je theorie- en praktijkexamen, dan mag je landbouwvoertuigen op de openbare weg besturen.”

Waar heeft het CBR op gelet met het opstellen van de examens voor het T-rijbewijs?

“Zowel het theorie- als het praktijkexamen moet toetsen of iemand beschikt over voldoende kennis en vaardigheid om met een landbouwmachine deel te nemen aan het verkeer. De kandidaat moet daarvoor over de benodigde kennis en rijvaardigheid beschikken om zich veilig in het verkeer te verplaatsen. Daarbij moet de kandidaat rekening houden met alle weggebruikers. De definitieve exameneisen zijn afgestemd met verschillende brancheorganisaties en sectorpartijen om zo te komen tot examens waar de hele sector achter staat.”

Waar kan de opleiding voor het T-rijbewijs gevolgd worden?

“Toekomstige trekkerchauffeurs kunnen lessen voor het T-rijbewijs volgen bij een rijschool of via een agrarische onderwijsinstelling, kijk voor die laatste op www.groenonderwijs.nl.”

Wat kost het T-rijbewijs?

“De kosten zijn afhankelijk van de vaardigheden van de kandidaat en de tarieven van de opleiders en kunnen dus voor iedere kandidaat anders zijn. De kosten voor het theorie-examen zijn € 40,- en € 235,- voor het praktijkexamen.”

Geldt het T-rijbewijs ook voor bestuurders die niet op de openbare weg rijden?

“Nee, voor het besturen van bijvoorbeeld een trekker op een akker is geen rijbewijs nodig. Zodra de trekker zich over de openbare weg beweegt om van akker naar akker te rijden is een rijbewijs wel verplicht.”

Kan het trekkercertificaat omgewisseld worden voor een T-rijbewijs?
“Houders van een certificaat kunnen tot één jaar na invoering dit certificaat omwisselen voor het T-rijbewijs. Wanneer iemand al in het bezit is van een autorijbewijs, dan is het mogelijk het T-rijbewijs op het autorijbewijs te laten bijschrijven.”

Verwacht het CBR met de invoering van het T-rijbewijs een daling in het aantal trekkerbestuurders?

“Op dit moment is er een stijging van het aantal kandidaten dat voor 1 juli het huidige trekkercertificaat wil behalen. We verwachten niet dat het aantal trekkerbestuurders zal dalen. De tijd zal het leren.”