Samen door één deur

Samen ben je sterker dan alleen. Je leeft niet alleen op de wereld. Één voor allen, allen voor één. Zomaar wat spreuken over samenwerking. Soms zo logisch dat je met elkaar rekening hoort te houden, maar vaak wordt dit wanneer het erom spant toch vergeten. In reactie op de discussie over het fosfaatproductieplafond hebben wij onlangs met het opiniestuk ‘Jij is wij’gereageerd.

De achterliggende gedachte van ons opiniestuk is dat wij de overtuiging hebben dat als we als landbouwsector in zijn geheel een goede toekomst willen we deze met elkaar in moeten vullen. Dit betekent rekening houden met elkaar: sectorbreed, landbouwbreed én maatschappijbreed. Uiteindelijk maak je samen keuzes waar je samen achterstaat. In het geval van het fosfaatproductieplafond betekent dit bijvoorbeeld dat je elkaars bestaansrecht respecteert, in de wetenschap dat wanneer uitbreiding bij de ene sector een krimp bij een andere sector betekent, je uiteindelijk het probleem nog niet oplost.

Samenwerking staat ook centraal bij bedrijfsovernames. Hierbij gaat het ook om ‘wat gun je elkaar’. Rekening houden met elkaar is daarin namelijk ook van groot belang. Wanneer maten niet samen door één deur kunnen is een bedrijfsovername namelijk gedoemd te mislukken. Van afstemming over simpele praktische zaken tot aan het bepalen van de overnamesom. Enkel wanneer de overdragers de opvolger gunnen het bedrijf in goede staat over te nemen én de opvolger de overdragers een goede oude dag gunt is de basis voor een geslaagde overname goed. Vaak is deze basis aanwezig, soms ook niet. Maar omdat een bedrijfsovername zo dicht bij de persoon staat moet er wel oog zijn voor deze noodzaak.

Ook bij ontwikkelingsruimte voor bedrijven geldt een vergelijkbare problematiek. Op dit gebied hebben we in dat licht, gelukkig, tot op zekere hoogte, wettelijke kaders die bepalen of vergunningen mogelijk zijn. Die kaders bepalen we met de overheid samen, al geeft zelfs het voldoen aan de kaders nog geen garanties voor het probleemloos verkrijgen van vergunningen. Echter, wanneer je in staat bent om samen met de betrokken partijen door één deur te kunnen gaan, gaat een vergunningprocedure ook soepeler.

In alle gevallen betekent dit dat je ruimte gegund moet krijgen. Geloofwaardigheid moet je verdienen. Door afspraken na te komen, de ander ook ruimte te bieden en vooral de kracht te zoeken in het versterken van elkaar. Vandaar dat wij zeggen, ‘Jij is wij’. Zonder wij ook geen ruimte voor jij.

Sander Thus,
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille bedrijfsovername