Smart farming: geen hype maar een nieuw fenomeen

Op maandag 8 juni spraken acht NAJK-leden met John de Hoon van Interpolis over twee vernieuwende onderwerpen: big data en precisielandbouw. Samen vormen deze twee begrippen de basis voor de belangrijkste trend in de land- en tuinbouw van dit moment: smart farming. De mogelijkheden om informatie te genereren, te delen, te combineren en te analyseren nemen elke dag toe. Die enorme hoeveelheid data geeft de ondernemer van de toekomst nieuwe inzichten en een nieuwe manier van denken. Het komende activiteitenseizoen zal NAJK een discussiestuk wijden aan het thema ‘smart farming’.

Samen met Interpolis spraken de aanwezigen over vragen zoals: Waarom is dit belangrijk voor jonge boeren? Wat betekent dit voor jouw bedrijf? Wat zijn de kansen en bedreigingen. Haal jij het juiste uit jouw data? Hoe bescherm je jouw gegevens?

Het verhaal van John de Hoon van Interpolis maakte snel duidelijk dat er met het onderwerp ‘smart farming’ volop nieuwe wegen zijn te verkennen: van GPS en drones, tot robots, van open source tot toegang tot informatie over consumentenaankopen. Meer daarover aankomend seizoen bij jouw AJK via het discussiestuk, of in samenwerking met Interpolis met een avondprogramma op maat.