Wat deed NAJK voor jou in juni?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juni? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • Op 2 juli presenteerde staatsecretaris Dijksma haar visie op productiebeperkende maatregelen voor de melkveehouderij in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin gaf zij aan te kiezen voor een systeem van fosfaatrechten, op basis van een referentie van 2014. De afgelopen weken heeft NAJK een intensief traject tot besluitvorming opgezet, met alle provinciale AJK’s en de klankbordgroepen mekveehouderij en intensief. NAJK heeft gereageerd op het voorstel van Dijksma en alle leden hierover geïnformeerd. Het bericht kan je teruglezen op de website: https://www.najk.nl/ondernemende-jongeren/nieuws/bericht/detail/najk-logische-keuze-van-dijksma-voor-fosfaatrechten-in-melkveehouderij/
  • Afgevaardigden van de provinciale AJK’s, het NAJK-bestuur, hebben tijdens de ALV op 25 juni 2015 Iris Bouwers unaniem gekozen als nieuwe dagelijks bestuurder bij NAJK. Bouwers zal binnen het bestuur zorg dragen voor de portefeuille Internationaal. Deze portefeuille neemt zij over van Inge van Schie. Lees meer over Iris via: https://www.najk.nl/ondernemende-jongeren/nieuws/bericht/detail/iris-bouwers-nieuwe-portefeuillehouder-internationaal-bij-najk/
  • Op maandag 8 juni spraken acht NAJK-leden met Interpolis over twee vernieuwende onderwerpen: big data en precisielandbouw. Samen vormen deze twee begrippen de basis voor de belangrijkste trend in de land- en tuinbouw van dit moment: smart farming. De mogelijkheden om informatie te genereren, te delen, te combineren en te analyseren nemen elke dag toe. Die enorme hoeveelheid data geeft de ondernemer van de toekomst nieuwe inzichten en een nieuwe manier van denken. Het komende activiteitenseizoen zal NAJK een discussiestuk wijden aan het thema ‘smart farming’.
  • NAJK geeft vrijkaarten weg voor de Zwarte Cross in juli. Via een LIKE & SHARE-actie op Facebook maken leden kans op kaarten voor vrijdag, zaterdag of zondag. Ook de komende tijd kan je nog kans maken op vrijkaarten; like NAJK op Facebook en mis het niet.
  • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in gesprekken met politici, bij CEJA, in Nieuwe Oogst en in Boerderij.

Wat zal NAJK voor jou doen in juli en augustus

Natuurlijk zal er in juli en augustus ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

  • NAJK staat samen met de Beste Brokkenmakers van ForFarmers op de Zwarte Cross. Op 24, 25 en 26 juli vindt het legendarische festival de Zwarte Cross weer plaats in het Achterhoekse Lichtenvoorde. Het Zwarte Cross Festival is een uniek feest met muziek, motorcross, stunts, humor, theater en spektakel. ForFarmers Hendrix, partner van NAJK, heeft dit jaar weer hun befaamde Hard Brok Café opgetogen om samen met agrariërs weer een prachtfestijn te maken van de Zwarte Cross 2015. NAJK is ook dit jaar weer uitgenodigd om het terrein van De Beste Brokkenmakers van Nederland te komen vergezellen. NAJK staat in het Hard Brok Café met een stand vol gezelligheid en activiteiten. Heb jij dus tijdens het Zwarte Cross festival zin in een boerenonderonsje? Kom dan naar het Hard Brok Café!

Vanaf dit jaar zullen de afgevaardigden van alle provinciale AJK’s, het NAJK-bestuur, ook in augustus bijeen komen om te spreken over belangenbehartiging en verenigingsactiviteiten. Het NAJK-bestuur heeft daartoe besloten op verzoek van het dagelijks bestuur van NAJK. Door in augustus bijeen te komen kan iedereen goed voorbereid het nieuwe activiteitenseizoen vanaf september starten.