NAJK bij CEJA in gesprek met Eurocommissaris Hogan

Vorige week woensdag, donderdag en vrijdag was NAJK aanwezig bij CEJA, de Europese koepelorganisatie voor jonge boeren en tuinders. CEJA organiseerde in Luxemburg een ledenbijeenkomst (working group) en een seminar. Namens NAJK waren Iris Bouwers, dagelijks bestuurder met de portefeuille internationaal, en Jan Enthoven, dagelijks bestuurder met de portefeuille tuinbouw, aanwezig.

De driedaagse bijeenkomst van CEJA startte met een bezoek aan veehouderij, gelegen midden in een Luxemburgs stadje. Bij dit bedrijf konden de CEJA-leden zien hoe de ondernemers invulling gaven aan hun relatie met de consument, mede vanwege de bijzondere ligging van het bedrijf. Op het bedrijf was bijvoorbeeld ook een klaslokaal aanwezig waardoor bezoekers meer informatie konden krijgen over het boerenbedrijf. De CEJA-deelnemers, afgevaardigden van jonge boerenorganisaties uit heel Europa, hebben op deze locatie gediscussieerd over een manifest dat door CEJA was opgesteld over de toekomst van jonge boeren in Europa. NAJK had een uitgebreide inbreng op dit manifest voorbereid. Deze inbreng is positief ontvangen door alle aanwezigen. Aan het eind van deze dag werd er samen met een afvaardiging van het Europees Parlement gegeten.

Op de tweede dag vond een seminar en paneldiscussie plaats met onder andere de Luxemburgse minister van Landbouw, bestuurders van CEJA en afgevaardigden van de jonge boerenorganisaties. Een inspirerend onderdeel van deze dag waren de presentaties van verschillende agrarische jongerenorganisaties over hun communicatie-initiatieven. Na afloop van de seminar schoof de Luxemburgse minister van Landbouw aan bij het diner.

Op vrijdag bracht een kleinere delegatie, waaronder ook NAJK, een bezoek aan de opening van een Luxemburgse landbouwbeurs. Deze beurs werd geopend door Phil Hogan, de Eurocommissaris van Landbouw van de Europese Commissie. NAJK heeft in gesprek met Hogan benadrukt dat de top-up voor jonge boeren in het huidige GLB voor de Nederlandse situatie niet goed werkbaar was. De Duitse organisatie voor jonge boeren heeft dat pleidooi van NAJK ondersteund. Hogan heeft NAJK verzocht hem gedetailleerd over dit probleem te informeren. NAJK zal op korte termijn aan dit verzoek voldoen.