Duidelijkheid voor melkveehouders essentieel

De melkveehouderij is een sector in Nederland met geweldige ondernemers, een uitstekend klimaat en een prima infrastructuur. Dat het einde van de melkquotering tot productiestijging van ondernemers leidt is daarom logisch. Er zijn echter meer productiegrenzen, waaronder mest en fosfaat, stikstof (PAS) en financiering.

Regelgeving

Al snel na 1 april werden melkveehouders geconfronteerd met aanvullende maatregelen. De inkt is amper droog van de AMvB ‘verantwoorde groei melkveehouderij’ of er wordt ook een fosfaatquotum aangekondigd.

Regelgeving lijkt de enige manier om in een klein land met veel mensen en veel koeien de ontwikkeling in banen te leiden. De melkveehouders zijn inmiddels opgezadeld met diverse onzekerheden: Waar sta ik nu? En wat kan ik de komende jaren? Het antwoord op deze vragen is extra moeilijk omdat de uitgangspositie van elke melkveehouder anders is.

Vrij en onbegrensd boeren

Wat kunnen we hieruit concluderen? Het vrij en onbegrensd boeren is er, ook na het einde van de melkquotering, niet meer bij. Melkveehouders krijgen met steeds meer regels en bureaucratie te maken en moeten op verschillende manieren verantwoording afleggen. De melkveehouder die op het gevoel en met groene vingers zijn bedrijf runt, krijgt het moeilijker. Sluitende administraties, plannen en checken gaan nog meer bij de standaardactiviteiten van een melkveehouder horen. Voor sommigen lastig.

Wel is te hopen dat de fosfaatquotering de laatste nieuwe maatregel is, want juist nieuwe regels geven spanning en onzekerheid. Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt voor melkveehouders die nu midden in een groeifase zitten, want zij hebben wel kosten gemaakt en niet (zomaar) de mogelijkheid om meer te gaan produceren. Vanuit Flynth helpen we in eerste instantie melkveehouders zo goed mogelijk in beeld te krijgen waar zij nu staan, waar de mogelijke knelpunten liggen en welke stappen zij kunnen of moeten zetten.

Kansen voor jonge melkveehouders

Voor jonge melkveehouders is het de uitdaging om een goed beeld te krijgen van ontwikkelmogelijkheden. De beste kansen liggen er voor ondernemers die in staat zijn om binnen hun huidige productieruimte (uitgedrukt per kg fosfaat) zoveel mogelijk melk te produceren. Het loont daarom zeker om te investeren in kennis: hoe haal je zoveel mogelijk van je (dure) land en hoe laat je je veestapel zo goed mogelijk voor je produceren? Efficiency met Bex en KringloopWijzer is daarbij de sleutel. Want juist in deze tijd inspelen op alle veranderingen levert ook weer kansen op waarmee je de toekomst met een gerust hart tegemoet kunt zien! Flynth-partner

Jan Breembroek, directeur Flynth Agro advies
jan.breembroek@flynth.nl