David Mostert

David Mostert

Tuinbouwjongeren Oostland | Glastuinbouw

“We moeten met zijn allen de wereld voeden en werken aan een goed en leefbaar milieu. Daarom denk ik dat boeren en kwekers dierlijke mest moeten gebruiken waar dat kan. Past dit niet of onvoldoende, gebruik dan aanvullend kunstmest. Is er te veel dierlijke mest, dan moeten we misschien als tuinbouw(jongeren) onze braakliggende tuinbouwpercelen aan boeren beschikbaar stellen om overbemesting en daarmee uitspoeling te voorkomen. Wellicht komt dit zelfs het bedrijfsresultaat ten goede?”

Stephen Bos

Stephen Bos

HAJK | Melkveehouderij

“Er moest wel wat komen, de melkveehouderij sorteerde de laatste jaren flink voor op de tijd na de quotering. Als er vijf jaar geleden bekend was wat na de quotering de beperkende factor zou zijn, dan had iedereen zich er bewust voor in kunnen zetten en hadden we nu geen probleem gehad met het fosfaatplafond. De bedoeling was om de melkveehouderij grondgebonden te houden, dit mis ik bij de fosfaatrechten. Extensieve boeren worden niet beloond. Wij zitten redelijk extensief met veel akkerbouw in de buurt. De meeste akkerbouwers laten mest uit het zuiden en oosten komen en wij mogen niet meer mest produceren, terwijl de grond om de hoek ligt.”

Patrick Classens

Patrick Classens

LAJK | Gesloten varkensbedrijf

“Ik vind het geen goede zaak dat melkveehouders de fosfaatrechten van varkenshouderij op willen kopen. Enkele mensen beweren dat dit goed zal zijn voor de varkenshouderij, maar hier ben ik het absoluut niet mee eens. Het afgelopen jaar hebben we op veel plekken gezien dat rundveemest de varkensmest van de markt duwt. Wanneer een deel van de varkensrechten omgezet zal worden in melkveefosfaatrechten zal dit wederom gebeuren en zal dit dus niet tot daling van de mestafzetkosten leiden voor varkenshouders. Verder produceert de Nederlandse varkenshouderij voor de Europese markt, 10% inkrimping van de Nederlandse varkensstapel zal niet leiden tot een groot tekort in varkensvlees en dus ook niet tot hogere prijzen. Mocht er überhaupt een tekort ontstaan dan zal deze met buitenlandse productie worden opgevuld. Verder zal het omzetten van varkensrechten naar melkveefosfaatrechten leiden tot hogere prijzen voor de varkensrechten, wederom voor de blijvers absoluut geen goed punt.”

René van den Dries

René van den Dries

FAJK | Akkerbouw

“Ik had wel gedacht dat er iets zou komen, maar niet de fosfaatrechten op deze manier. Met ons bedrijf hebben we er eigenlijk weinig mee te maken, ik zie het als een soort nieuw quotum. Wij proberen al zo veel mogelijk dierlijke mest te gebruiken en ik zou wel meer willen gebruiken als dat kon. Ik sta zeker open voor samenwerking met veehouders, wij doen dit nu ook al en dat bevalt erg goed.”

Lins Keijzers

Lins Keijzers

BAJK | Melkveehouderij

“Fosfaatrechten hebben niet mijn persoonlijke voorkeur, aangezien we als gehele agrarische sector bezig zijn met het proberen te verwaarden van mineralen. Daarbij had ik liever de weg van efficiëntie ingeslagen. Door de invoering van fosfaatrechten zal de bedrijfsontwikkeling en bedrijfsovername bij mij vertraging oplopen. Door verlaging van fosfaatgehaltes in het voer probeer ik de fosfaatuitstoot te verminderen. Dit wordt door de mengvoerleverancier meegenomen in de rantsoenberekening. De KringloopWijzer vul ik sowieso in om beter zicht te krijgen op de behaalde resultaten van het eigen bedrijf en deze waar mogelijk te verbeteren.”