JOLA – Jonge Landbouwersregeling

Deze zomer heeft het nieuws bol gestaan van de landbouwperikelen. Te weten de stakingen in Frankrijk, ontwikkelingen in de melkveehouderij en verslaglegging over de nijpende situatie in diverse agrarische sectoren in Nederland. Kortom, geen positief nieuws en het geeft aan dat er werkelijk wat aan de hand is.

Het is bekend dat de landbouw steeds verder vergrijst. Bijna 30% van de bedrijfshoofden is ouder dan 65 jaar. Toch zien we de laatste jaren een toenemende belangstelling van jongeren om het agrarisch bedrijf voort te zetten. Soms vraag je je af waarom ze het doen en voor wat voor uitdagingen komen ze te staan? De toekomst lijkt niet altijd even rooskleurig. De jonge boer zal zijn/haar draai aan het bedrijf moeten geven om het florerend te houden. Ondernemerschap en lange termijn denken worden steeds belangrijker. Ook al staat het bedrijf er van oudsher financieel sterk voor. Bovendien gaat er vaak een aanzienlijk deel van het vermogen naar de oude dag van de ouders en eventueel broer(s) of zus(sen).

NAJK ondersteunt jonge boeren in de stappen naar bedrijfsovername. Bijvoorbeeld via cursussen of trainingen. Maar ook onderstreept NAJK het belang van modernisering, met de tijd meegaan, en duurzaamheid als belangrijke aspecten om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Daarbij horen vaak investeringen waarvan het nut zeker wel duidelijk is, maar in het bedrijfsovernameproces nog onderaan de prioriteitenlijst staan. Dit vanwege de op dat moment financieel toch al zware lasten.Na langdurig en intensief overleg tussen NAJK en alle provincies is nu bekend dat er vanaf november opnieuw ingetekend kan worden voor deelname aan de Jonge Landbouwersregeling. Er is nu een zeer brede lijst aan investeringsmogelijkheden opgesteld, gericht op alle agrarische sectoren en allen gericht op modernisering en duurzaamheid. Naar gelang het financiële aandeel van de bedrijfsovernemer in het bedrijf groter is, zal ook de toekenning groter zijn. Goede voorbeelden van wat er allemaal mogelijk is hebben te maken met GPS-technologie, waarmee stappen gezet kunnen worden naar een vorm van precisielandbouw.

In de veehouderij zijn de investeringsmogelijkheden onder andere gericht op dierwelzijn/stalklimaat. Maar ook investeringen die een positief effect op het milieu hebben worden gestimuleerd. Dit zijn zaken die voor de toekomst steeds belangrijker zullen worden. NAJK heeft bovendien duidelijk aangegeven dat gewone investeringen die bij een normale bedrijfsvoering horen, zoals een nieuwe trekker, duidelijk niet op de lijst thuishoren.Door middel van goed onderschap en het doen van de juiste investeringen, waar mogelijk financieel ondersteund, zouden we in staat moeten zijn om schommelingen in de markt op te vangen.

Doeko van ’t Westeinde,
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille akkerbouw