“Bezuinigingen op groen onderwijs zijn zeer onverstandig”

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) reageert fel op de voorgenomen bezuinigingen in het groene onderwijs. De bezuiniging is opgenomen in de begroting van het ministerie van Economische Zaken die gisteren tijdens Prinsjesdag werd gepresenteerd. Het groene onderwijs zal de komende tijd zo’n 100 miljoen euro moeten inleveren.

“Groen onderwijs van hoge kwaliteit, de begroting van het ministerie van Economische Zaken staat vol met deze zinsnede”, zegt Eric Pelleboer, voorzitter van NAJK. “Dit rijmt slecht met de voorgenomen enorme bezuinigingen.” Pelleboer vindt het voorstel onbegrijpelijk: “Nederland is absolute koploper in de agrarische sector, gidsland als het gaat om innovatie en efficiëntie in de food en agri. Tijdens de crisis van de afgelopen jaren was de landbouw de drijvende kracht achter onze economie. De Nederlandse overheid heeft altijd op de agrarische sector kunnen rekenen, dit besef ontbreekt. Onbegrijpelijk dat we besluiten om te bezuinigen. In plaats van minder moet er juist meer geld naar groen onderwijs. Ondernemen is topsport: wereldkampioen worden is moeilijk, kampioen blijven is echter nog veel moeilijker. Juist daarom moeten we extra investeren in de training.”

De agrarische sector in Nederland is sterk aan het vergrijzen. Minder dan 6% van de agrarische ondernemers is jonger dan 35 jaar. Meer dan 20% van de boeren en tuinders is ouder dan 65 jaar. Het grootste deel van hen heeft bovendien geen opvolger. “In plaats van te bezuinigen zou al onze tijd en energie besteed moeten worden aan het opleiden van de agrarische ondernemers van de toekomst, aan het wegnemen van obstakels rondom bedrijfsovernames en het behouden van onze positie als een van de belangrijkste exporteurs van agrarische producten ter wereld,” zegt Pelleboer. “Het is zeer onverstandig dat wij onze unieke positie op het spel zetten.”