Wat deed NAJK voor jou in oktober?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in oktober? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • Op dinsdag 27 oktober is de landelijke klankbordgroep melkveehouderij bijeengekomen. Op vrijdag 30 oktober kwam de landelijke klankbordgroep intensief bijeen. Beide klankbordgroepen adviseren het dagelijks bestuur over actuele zaken binnen de sector, zoals de discussie over het fosfaatplafond. Wil jij ook jouw mening geven, heb jij oog voor het belang van jonge boeren en tuinders? Neem contact op met jouw provinciale AJK voor deelname aan de klankbordgroepen.
  • Namens NAJK was Eric Pelleboer op donderdag 29 oktober bij een bijeenkomst van het ministerie van Economische Zaken over de visie op het nieuwe GLB na 2020. Hoewel het huidige GLB net vernieuwd is, is het belangrijk om nu alvast de positie van de jonge boeren en tuinders in het toekomstig beleid te verankeren.
  • Namens NAJK waren Iris Bouwers en Sander Thus in Brussel aanwezig bij de conferentie ‘Knowledge for Young Farmers’. Doel van deze bijeenkomst was om de informatiebehoefte van jonge boeren en tuinders inzichtelijk te krijgen, zodat Europees beleid hier beter passend voor kan worden gemaakt. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
  • NAJK organiseerde op 16 oktober een excursie naar Brussel, voor een bezoek aan het Europees Parlement en Europarlementariërs Jan Huitema. Bijna vijftig leden uit heel Nederland namen aan deze excursie deel. Tijdens hun bezoek vroegen de jongeren aandacht voor de rol die de agrarische ondernemers van de toekomst hebben bij voedselzekerheid, in het kader van Wereldvoedseldag. Klik hier voor meer informatie over de bijeenkomst.
  • NAJK is een belangenorganisatie en vecht in Brussel en Den Haag om de positie van jonge boeren en tuinders te verbeteren. NAJK vraagt in de media en bij bijeenkomsten steeds aandacht voor de uitdagingen waar jullie voor staan. Afgelopen maand deden we dit in Boerderij Vandaag, Veldpost, Handel & Techniek, Nieuwe Oogst en Vee & Gewas.

Wat zal NAJK voor jou doen in november?

Natuurlijk zal er in november ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

  • In november zal het NAJK-bestuur, met afgevaardigden uit alle provinciale AJK’s, een standpunt innemen over het eerste discussiestuk van dit seizoen, ‘Fosfaat en mestverwerking’. De uitkomsten van de discussiebijeenkomsten die hierover lokaal en provinciaal georganiseerd zijn, zijn leidend. Laat dus aan jouw provinciale AJK weten wat je van de stellingen vindt, jouw mening telt.
  • Tot en met 18 november heb jij nog de kans om je in te schrijven voor de MaïsChallenge. Gratis zaaizaad, mooie prijzen en natuurlijk de eeuwige roem: schrijf je dus nu in en doe mee!