NAJK vraagt op Wereldvoedseldag aandacht voor de positie van jonge boeren

Afgelopen vrijdag, 16 oktober, toog een bus vol leden van NAJK naar Brussel om op uitnodiging van Europarlementariër Jan Huitema een bezoek te brengen aan het Europees Parlement. Op de dag van het bezoek aan Brussel was het Wereldvoedseldag. NAJK heeft de gelegenheid aangegrepen om in Brussel aandacht te vragen voor de positie van jonge boeren.

Op Wereldvoedseldag wordt stilgestaan bij de vraag ‘wat voedsel nu eigenlijk voor ons betekent’. Na de Tweede Wereldoorlog werd het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingevoerd onder het credo ‘nooit meer honger’. In Brussel, de plek waar dit ooit allemaal begon, heeft NAJK de gelegenheid aangegrepen om aandacht te vragen voor de rol van jonge boeren binnen het wereldvoedselvraagstuk.

Met een groeiende wereldbevolking en een veranderend consumptiepatroon zal de voedselproductie wereldwijd nog met tientallen procenten moeten groeien om in de toekomst iedereen te kunnen voeden. Voor jonge boeren ligt hier dus een grote opgave. Zij zullen dit voedsel moeten produceren binnen de eisen en wensen die de maatschappij daar aan stelt. Onder het motto ‘Future, food, farmers’ heeft NAJK om steun en sympathie gevraagd voor jonge boeren, de voedselproducenten van de toekomst.