Ontwikkelingen in de intensieve sector

Op vrijdag 30 oktober is de landelijke klankbordgroep intensief bijeen gekomen. Deze klankbordgroep, bestaande uit leden vanuit de verschillende intensieve sectoren, spreken met dagelijks bestuurder Ronald van Leeuwen over de actuele ontwikkelingen in de sector. Voor de intensieve sector spelen er verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld het plan Vitale Varkenshouderij, dat onlangs door Uri Rosenthal werd gepresenteerd. Maar ook op het vlak van antibiotica: begin december zal de Tweede Kamer hierover in debat gaan. Daarnaast zijn er volop ontwikkelingen gaande op het gebied van het fosfaatplafond en de discussie over het schot tussen de sectoren. Voor bedrijfsovername en bedrijfsontwikkeling zijn dit belangrijke thema’s. Het advies van de klankbordgroep vormt een belangrijke basis voor de strategie van het dagelijks bestuur op de korte en lange termijn. Tijdens de NAJK-bestuursvergadering van december zal het dagelijks bestuur de visie en strategie voor het komend jaar presenteren.

De klankbordgroep komt eenmaal per jaar bijeen maar opereert vooral via een besloten groep op Facebook. Als de actualiteit of de klankbordgroep daar om vraagt, dan komen de leden bijeen vaker bijeen voor overleg.

Wil jij meer informatie over de ontwikkelingen in de intensieve sector? Of wil je onderdeel worden van de klankbordgroep intensief? Neem dan contact op met Ronald van Leeuwen, via rvanleeuwen@najk.nl.