Melkveehouderijdag ‘Natuurlijk Meer Melken’

Op woensdag 27 januari 2016 organiseerde NAJK en DeLaval samen een dag speciaal voor melkveehouders: Natuurlijk Meer Melken. Er luisterde 48 deelnemers naar de visie van DeLaval, Rabobank en ForFarmers op het thema. Vervolgens konden ze met elkaar in discussie over ‘Natuurlijk Meer Melken’.

Balans tussen factoren

Geert-Jacob van Dijk, directeur DeLaval Benelux en NAJK-voorzitter Eric Pelleboer opende de dag. Jan van Beekhuizen, sectormanager food & agri van de Rabobank, gaf zijn visie op het onderwerp. “Om op natuurlijke wijze meer te kunnen melken, moet er een balans zijn tussen een aantal factoren namelijk de zuivelmarkt, concurrentie, draagvlak, mineralen, financiering en de ondernemer”, aldus Jan van Beekhuizen. “Na de verdwijning van de melkquotum moet hier een balans in hervonden worden. Het begint allemaal bij wat de ondernemer wil maar het belangrijkste is om alleen te investeren in uitbreiding als er goede financiële resultaten zijn.”

Efficiëntie 

Daarna was het woord aan Robert Meijer, Marketing manager melkvee bij ForFarmers. Meijer: “Er komt als melkveehouder veel op je af, maar niet op alle zaken heb je direct invloed. Richt je vooral op zaken waar je wel invloed op hebt als efficiënte melkproductie en goede technische resultaten. Nu het melkquotum eraf is en er fosfaatrechten komen, is het een uitdaging om meer melk per kg fosfaat te produceren. Hier liggen kansen. Uit praktijkresultaten blijkt dat er verschillen van 50 kg melk/per kg fosfaat tussen bedrijven bestaan. Sturen op mineralenefficiëntie betekent bovendien sturen op voerwinst.”

Sensorgegevens vertalen

Tot slot gaf Hendrik Veldman, Solution Manager Herd Management & Feeding bij DeLaval, zijn visie op ‘Natuurlijk Meer Melken’. “Op de melksystemen van DeLaval zitten allerlei sensoren, maar het gaat uiteindelijk om wat de gegevens de boer vertellen en wat de boer hiermee doet”, vertelde Hendrik Veldman. “Er zijn nog verschillende stappen te zetten maar iedere boer zal dat op z’n eigen manier doen.”

Ter afsluiting van de dag bezochten de deelnemers het melkveebedrijf van melkveehouder Sjoerd Minnema.