JOLA update

Vanaf 1 maart 2016 tot en met 15 april 2016 wordt de Jonge Landbouwersregeling opengesteld. Op dit moment is nog niet alles duidelijk maar worden er wel kaders en contouren van de regeling geschetst. De nieuwe Jonge Landbouwers regeling is ondanks dat de naam gelijk is gebleven, qua voorwaarden een andere regeling dan de voorgangers. Hieronder zetten we de belangrijkste voorwaarden, zoals die nu bekend zijn, op een rij.

Doelgroep
Iedere boer of tuinder die onder de 41 jaar is, een erkende opleiding heeft doorlopen of 3 jaar werkervaring heeft, en voor het eerst gevestigd is, komt voor deze regeling in aanmerking. Dit geldt voor zowel zelfstandig gevestigde ondernemers als ondernemers in maatschap. Bij ondernemers in samenwerkingsverbanden is het belangrijk dat zij een blokkerende stem hebben bij ondernemersbeslissingen van meer dan 25000 euro. Een Jonge landbouwer kan alleen in aanmerking komen indien hij zich voor het eerst als bedrijfshoofd heeft gevestigd.

Per bedrijf wordt slechts 1 aanvraag gehonoreerd. Er kunnen wel meerdere aanvragen per bedrijf worden ingediend. Dit betekent ook jonge ondernemers op bedrijven waar men in het verleden al Jonge Landbouwers subsidie ontvangen heeft, niet opnieuw voor deze regeling in aanmerking komen.

Subsidie
In de regeling kan een subsidie ontvangen worden van 30% van het investeringsbedrag. Minimum subsidie bedraagt 10.000,- euro, het maximaal 20.000,- euro. Wanneer wordt deelgenomen vanuit een maatschap dan geldt een korting.

In het verleden kon iedere investering voor de Jonge Landbouwers regeling in aanmerking komen. Nu is onderstaande lijst van toepassing, indien goedgekeurd door de provincie:

Investeringscategorie met score

 1. Zonnepanelen (6)
 2. Windmolen (4)
 3. Mestvergister (inclusief mestverwerkingsinstallatie als extra mogelijke kosten, levert geen extra score op) (6)
 4. Warmtekracht werkend op biomassa (6)
 5. Warmtekracht regulier ( niet geschikt voor biomassa) (4)
 6. Kleine windturbine (zonder vergunning) (6)
 7. Systemen voor precisie bemesting en/ of gewasbescherming inclusief GPS/GIS apparatuur (8)
 8. Mestscheidingsinstallatie (inclusief mestverwerkingsinstallatie, levert geen extra score op) (6)
 9. Machines voor niet kerende grondbewerking (10)
 10. Machine voor spitten en zaaien tegelijk (10)
 11. GPS voor koeien en automatische selectiepoort weiden (7)
 12. Koematras, waterbed (6)
 13. Varkensvriendelijke vloeren (6)
 14. Open water voorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen e.d. (6)

Het budget van de regeling wordt verdeeld op basis van het aantal punten dat een ondernemer haalt: de aanvragen met de hoogste punten komen het eerst voor een bijdrage in aanmerking. Het moment van indienen is niet van belang.

Evaluatie
Na deze eerste openstelling wordt de Jonge Landbouwersregeling geëvalueerd. Dan zal onder andere bekeken worden welke investeringen nog meer voor jonge boeren en tuinders van groot belang zijn en op de lijst thuishoren.

Bron: Subsidie-desk, Flynth adviseurs en accountants