Vasten en vooruit!

Carnaval zit er weer op! Een periode van uitbundigheid, verkleedpartijen en veel plezier. Met optochten waarin actuele zaken op een gevatte manier de revue passeren. De zot steken met jezelf en anderen. Het is vooral een periode waarin velen het niet altijd nauw nemen met de realiteit. Dat komt deels overeen met de huidige stemming in de land- en tuinbouw. Bij hoge prijzen moet alles wijken, bij lage prijzen ligt de schuld bij een ander. Beide situaties zijn niet reëel. Gelukkig komt er na carnaval ook altijd een vastenperiode: een tijd van bezinning.

In de land- en tuinbouw zou dit ook niet verkeerd zijn. Even terug naar de basis en vervolgens met een heldere blik vooruit. Met die blik hebben wij namens NAJK onze bijdrage aan het komende essayboek ‘Aan Tafel!’ van staatssecretaris Van Dam ingestoken. Voor ons een leidraad om op een goede manier land- en tuinbouwproducten te produceren.

Wij zijn blij onze visie met de staatssecretaris te kunnen delen. Wat we nodig hebben om onze visie te verwezenlijken zijn: beschikbaarheid van grond, kapitaal en mogelijkheden tot kennisoverdracht en helder beleid. Een sterke basis. NAJK ziet de overheid als facilitator om tot een sterke vooruitstrevende land- en tuinbouwsector te komen. Als nieuwe generatie land- en tuinbouwers nemen wij graag het initiatief. Jonge boeren of tuinders zijn of worden immers de ondernemers die belangrijke stappen zullen gaan zetten.

Bij voldoende mogelijkheden en perspectief starten jonge ondernemers hun bedrijf. Om in carnavalssferen te blijven: bedrijfsovername zie ik als een moment van bezinning. Een moment om een heldere strategie uit te zetten. Vooral in de startperiode zijn jonge ondernemers vrijer een eigen visie te vormen. Als dagelijks bestuurder met portefeuille bedrijfsovername zie ik binnen NAJK veel jonge ondernemers die heel goed weten waar ze heen willen of druk bezig zijn hiertoe te komen. Met elkaar versterken, kennis delen en de juiste middelen komen we tot een vooruitstrevende land- en tuinbouwsector.

Sander Thus,
Dagelijks bestuur NAJK, portefeuille bedrijfsovername