Wat deed NAJK voor jou in december en januari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie of gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, geven vrijkaarten weg of behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in december en januari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

  • Aan het begin van de discussie over smart farming en big data heeft NAJK opgeroepen dat de kwaliteit van het internet op het platteland snel moet verbeteren.
  • Op de CAH Dronten is de aftrap gegeven voor de MaïsChallenge 2016. 50 deelnemers gaan de komende tijd de strijd aan wie het efficiëntst mogelijk snijmaïs kan telen. Maïsveredelaar Limagrain gaat de komende periode de deelnemers begeleiden door het delen van hun kennis.
  • NAJK-voorzitter Eric Pelleboer was met de Nederlandse delegatie van staatssecretaris van Dam aanwezig op de Grüne Woche in Berlijn. De Grüne Woche is de grootste beurs voor landbouw, tuinbouw en voedsel ter wereld. De delegatie bestond uit afgevaardigden van het ministerie van Economische Zaken, Tweede Kamer, Europees Parlement en vertegenwoordigers van de Nederlandse agribusiness en belangenbehartigers.
  • Na aandringen van NAJK is er eindelijk duidelijkheid gekomen over de openstelling van de Jonge Landbouwersregeling. Omdat jonge boeren en tuinders na hun maatschapsperiode dreigden buiten de regeling te vallen, zijn op verzoek van NAJK hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie.
  • In januari is de eerste “Dialoogsessie” gehouden bij AJK Tubbergen in samenwerking met Rabobank. Jonge boeren gingen samen met de lokale Rabobank in gesprek over hoe de toekomst eruit gaat zien en wat ervoor moet gebeuren om ook in de toekomst een goede ondernemer te zijn.
  • Tijdens de VVD-landbouwbijeenkomst in Dronten heeft NAJK-voorzitter Eric Pelleboer aandacht gevraagd voor het Nederlandse pachtbeleid. Tijdens de discussieronde verzocht Pelleboer minister-president Rutte te stoppen met de kortetermijnstrategie en een duurzame en toekomstbestendige pachtbeleid te gaan voeren.
  • Samen met DeLaval organiseerde NAJK de melkveehouderijdag met als thema “Natuurlijk meer melken”. Sprekers vanuit van DeLaval, Rabobank en ForFarmers gaven hun visie op het thema. Afsluitend vond een bedrijfsbezoek aan een melkveehouderplaats.

Wat zal NAJK voor jou doen in februari?

Natuurlijk zal er in februari ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws via de NAJK-website, dus houd die goed in de gaten. Hierbij alvast een voorproefje:

  • NAJK is nauw betrokken bij de discussie rondom fosfaat. Hierbij wordt gewerkt vanuit het standpunt dat samen met de provincies is opgesteld. Waar mogelijk wordt gezocht naar samenwerking met andere partijen. Updates hierover zullen via de website verspreid worden.
  • NAJK biedt in samenwerking met Rabobank aan afdelingen “De Dialoogsessie” aan. Wil je samen met jouw AJK en lokale Rabobank in gesprek over de toekomst en de daarbij behorende uitdagingen voor jouw ondernemerschap? In de “Dialoogsessie” leer je hoe je dat aanpakt. Kijk voor meer informatie op www.najk.nl/ondernemende-jongeren/projecten-en-activiteiten/voor-jouw-ajk/samen-werken-aan-jouw-toekomst/
  • In februari zal NAJK aanwezig zijn op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen in Venray. We hopen daar weer veel nieuwe leden te mogen verwelkomen.