Concept denken – voor een optimaal bedrijfsresultaat

Tekst: Neline Both

De tijd van grote stappen in de melkveehouderij lijkt voorbij. Zeker met de huidige prijzen en de onzekere beleidsstappen wordt groeien voor melkveehouders lastig. Toch zal elke ondernemer bezig willen en moeten blijven met het optimaliseren van zijn bedrijf. Waar liggen de verbeterpunten en welke opties zijn significante toevoegingen voor jouw bedrijf? Hoe kan jij de productie en het welzijn van jouw melkvee vergroten zonder grote ingrijpende investeringen?

NAJK ging hierover in gesprek met Willem Woudstra van DeLaval. Woudstra is Solution Manager, in de Benelux, en is expert op het gebied van koecomfort.

Concept denken

Gezonde koeien die in een comfortabele omgeving gehuisvest zijn, produceren meer melk. Ze hebben over het algemeen een langer productief leven. Als één van de aspecten in de stal niet op orde is zal dit direct tot een negatief resultaat leiden, terwijl het verbeteren van één aspect niet direct tot een positief resultaat hoeft te leiden. Woudstra: “Dit betekent dat huisvesting in álle opzichten optimaal moet zijn om als veehouder winst te realiseren”, aldus Willem Woudstra.

Blauwe stal concept?!

Het totale plaatje van koecomfort en koewelzijn in huisvesting heeft DeLaval samengevoegd in het ‘Blauwe stal concept’. Dit ‘Blauwe stal concept’ heeft de optimale huisvesting opgesplitst in de zes aspecten: koeverzorging, boxbedekking, loopoppervlakken, licht- en ventilatiesystemen, drinkwatersystemen en voerverstrekking. Door deze zes facetten te optimaliseren zal volgens DeLaval maximaal koecomfort ontstaan. Woudstra: “Je kunt wel een hele goede, moderne melkstal hebben, maar als je ligboxen niet op orde zijn zal je productie lager blijven”. Het optimaliseren van comfort voor koeien leidt niet direct tot een hogere melkproductie. De melkgift per koe, per levensdag verhoogt wel”. Daarnaast zorgt het ervoor dat de tussenkalftijd verkort en de levensduur verlengd wordt.

Het is van belang om de positieve elementen van de natuurlijke omgeving van de koe zo goed mogelijk na te bootsen. In de natuurlijke omgeving loopt de koe bijvoorbeeld op een zachte ondergrond, “Een koe is niet gemaakt om 24 uur per dag op een betonnen vloer te lopen”, aldus Woudstra. “Looprubber werd vroeger als een luxe gezien, maar de verbetering van het loopoppervlak blijkt van belang voor klauwgezondheid.”

Nieuwbouw of verbouw?

Het voordeel van het ‘Blauwe stal concept’ is dat dit toepasbaar is in zowel nieuw te bouwen stallen als in bestaande stallen. Door kleine investeringen te doen kunnen relatief eenvoudig aanpassingen gedaan worden in een bestaande stal. Plaatsing van een flexibele koeborstel bijvoorbeeld. Toch nieuwbouwplannen? Bij het ontwerp van de stal kan aan alle zes elementen gewerkt worden.

Check eigen stal

Hoe staat het ervoor? Door middel van de Koecomfort-scan van DeLaval kun jij samen met een vertegenwoordiger op zoek naar verbeteringen in de stal. Je krijgt goede adviezen om nog meer koecomfort te integreren in de stal.

Jonge boeren

Juist voor jonge boeren is het een kans om zo vanaf het begin goed te starten. “Het ‘Blauwe stal concept’ helpt om een duurzame veestapel op te bouwen. Juist in deze tijd is het belangrijk om zo efficiënt mogelijk bezig te zijn”, aldus Woudstra. De druk wordt steeds groter. “De enige manier om daar tegenwoordig tegenwicht aan te bieden is door duurzaam te boeren en dus een goed koecomfort te realiseren.”

IMG_7557 IMG_7450 IMG_0118 IMG_0117