Met plezier een nieuwe vergunning aanvragen

Weinig ondernemers vragen met plezier een nieuwe vergunning aan. De locatie en de groeimogelijkheden ter plekke zijn voor vrijwel elke ondernemer in de land- en tuinbouw belangrijk. Maar in tijden van lage prijzen voor melk, vlees, groente, bloemen, fruit of eieren denkt niet iedereen aan groeien. Toch houd ik hier een pleidooi om wel aan de slag te gaan met het voorbereiden van groeistappen, juist nu.

Vergunningstrajecten vragen tijd. Procedures, overleggen en nadenken kosten tijd. Het duurt zeker vele maanden, en soms zelfs jaren voordat alles geregeld is voor een vervolgstap. Overleg met de omgeving, grootte van het bouwblok, NB-wetvergunning, toetsing emissies ammoniak, geur- en fijnstof vragen allemaal tijd. En het duurt gewoon lang voordat je helder hebt wat je precies wilt en wat daarvoor nodig is. Vooral aanpassing van het bouwblok aan toekomstplannen kan heel goed vooraf, voordat alles tot in detail helder is. En ook het informeren van of overleggen met bewoners in de omgeving over (vage) toekomstplannen is juist heel nuttig op het moment dat de tijdsdruk er nog niet is.

Bij Flynth adviseurs en accountants werken we samen met Rombou (dochterbedrijf) waarin alle kennis voor vergunningen en bedrijfsontwikkeling gebundeld is. Onderdeel van de verkenning is ook de financiële kant. Probeer zicht te krijgen op de financiële randvoorwaarden bij een ontwikkelstap. Wij kennen voorbeelden waarbij de plannen voor nieuwbouw helemaal klaar waren (2 jaar denken, plannen maken en vergunningen rondkrijgen), voordat de ondernemer met de financiën aan de slag ging. De boodschap kwam wel heel hard aan toen bleek dat zijn plannen absoluut niet te financieren waren. Bovendien zijn de fiscale faciliteiten en subsidiemogelijkheden belangrijk.

Als ondernemer kun je zelf veel doen. Rondvragen naar bestaande en te verwachten mogelijkheden is zeker nuttig. Samenwerken met ervaren deskundigen maakt de kans op succes groter. Als laatste kun je ook al nadenken over het hele proces: wil je zelf de regie of besteed je dat uit? Onze ervaring is dat projecten snel uit de bocht vliegen als vooraf niet alles goed doordacht is.

Is het plezierig om een vergunning aan te vragen? Dat misschien niet, maar het geeft wel energie als het lukt en je met een volgende stap in je bedrijf aan de slag kunt.

Jan Breembroek, vakdirecteur Agro advies bij Flynth adviseurs en accountants

Flynth-partner