Wie zitten er aan jouw tekentafel?

Als je bouw- of investeringsplannen hebt, krijg je te maken met een stortvloed aan keuzes. Denk aan bouwvoorbereiding, vergunningen, welzijnswetten, bouwmaterialen en financiering. Interpolis geeft je graag advies voor een slim, veilig en toekomstbestendig bouwtraject.

Ga met de juiste partijen in gesprek

Als je gaat bouwen of verbouwen, wil je blindelings kunnen vertrouwen op de kennis van partijen waar je mee samenwerkt. Regelgeving over veilig bouwen staat in het bouwbesluit en in de kassenbouwnorm NEN 3859. Daarnaast zijn er kwaliteitsnormen voor installaties. Het is verstandig, ook tijdens de bouw, hier kritisch naar te blijven kijken.

Wat zijn de gevolgen van de aanpassing van één van de onderdelen in je bedrijf? Betekent dat nog iets voor bijvoorbeeld je installaties, leidingen of voedingsunit? Ons advies: haal de juiste kennis in huis en maak gebruik van gecertificeerde bedrijven.

Zorg voor een veilige omgeving

Je moet er niet aan denken dat er ongelukken gebeuren op de bouwplaats. Wat kan je doen om dit te voorkomen? Overleg over de veiligheid met de partijen waar je mee samenwerkt. Laat je medewerkers ook meedenken. Dat helpt bij het bewustzijn van veilig werken en zo ben je samen alert op de veiligheid. Veiligheid voor je medewerkers, je dieren of plantmaterialen en uiteraard voor jezelf! Want tijdens de verbouwing blijft ‘de winkel’ gewoon open.

Zijn jouw bouwplannen toekomstbestendig?

Als de bouw of installatie afgerond is, wil je graag verder met ondernemen. Zonder uitval van apparatuur. Plan daarom onderhoud van je apparatuur, maar ook van je gebouwen, als onderdeel van je werkzaamheden. Hiermee verklein je de kans op uitval.

Interpolis adviseert graag over de bouw van jouw kas of gebouw

Twijfel je over materialen of constructie? Wil je je bouwplannen voor de bouw laten controleren? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. Hij kan je in contact brengen met een technisch specialist van Interpolis die je bouwplannen op constructie en brandveiligheid controleert. Dit gratis advies kan de kwaliteit van jouw kas, stal of inrichting aanzienlijk verhogen!