Vier vragen aan Jildert Herder, afgevaardigde kalverhouderij

Vanaf heden is kalverhouder Jildert Herder (32) afgevaardigde van het dagelijks bestuur van NAJK. Jildert heeft de opleiding Bedrijfskunde & Agribusiness gevolgd en zal in de toekomst het kalverbedrijf in Wijnjewoude overnemen. Hij zal in samenspraak met Ronald van Leeuwen, dagelijks bestuurder bij NAJK met portefeuille intensief, de belangen van jonge kalverhouders behartigen.

Wat is jouw achtergrond in de kalverhouderij?

“In 2000 hebben mijn ouders een kalverbedrijf gekocht in Wijnjewoude: VOF Herder-Brouwer. Het bedrijf is in de loop der jaren uitgebreid van 560 naar 1487 dierplaatsen en 41 hectare grond. Van 2009 tot eind 2015 heb ik bij Agrifirm gewerkt als adviseur rundvee met als specialisme vleesvee. 1 januari dit jaar ben ik volledig actief op ons eigen bedrijf. De passie voor de kalverhouderij is bij mij gegroeid na de aankoop van de kalverhouderij.”

Wat ga je betekenen voor NAJK-leden?

“Ik vind het belangrijk dat jonge agrarische ondernemers een stem hebben en dat ze daadwerkelijk gehoord worden. Als afgevaardigde kalverhouderij kan ik deze stem vertegenwoordigen. Fosfaat is een belangrijk onderwerp waar momenteel veel over gepraat wordt. De nieuwe generatie boeren zal invloed ondervinden van veranderend beleid, dus de mening vanuit deze doelgroep moet vertegenwoordigd worden. Ik wil de stem van de jonge kalverhouders meenemen in lobby en belangenbehartiging.”

Wat wil je bereiken als afgevaardigde?

“Net als iedere kalverhouder wil ik een gezonde en vitale kalverhouderij in Nederland zien. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Ik wil mijn steentje bijdragen aan een goede toekomst van de kalverhouderij. Samen met de andere afgevaardigden ga ik zorgen voor vertegenwoordiging van de nieuwe generatie agrariërs in Nederland.”

Wat zijn je ambities voor de toekomst?

“Momenteel zit ik in maatschap met mijn ouders. In de toekomst ga ik het bedrijf volledig overnemen. Ik wil het bedrijf, waar mogelijk, optimaliseren en zorgen voor een gezonde balans tussen het bedrijf en mijn gezin.”