Jonge agrariërs over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: meer focus op toekomst!

Op donderdag 6 april 2017 zijn bestuurders van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) in gesprek geweest met staatssecretaris Van Dam van het ministerie van Economische Zaken over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit deden zij op de stakeholdersbijeenkomst ‘Zaaien voor het toekomstige GLB’. NAJK vindt dat het nieuwe GLB vooral moet helpen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.

De komende maand wordt de inzet van het ministerie van Economische Zaken richting de Europese Commissie bepaald. NAJK wil dat het ministerie ambitieuze maar realistische doelen stelt. Werkbaarheid van het systeem en duurzaamheid staan hoog op de agenda van de jonge boeren.

Inspanning belonen

NAJK heeft in 2016 haar ledenconsultatie rond het nieuw te vormen GLB al afgerond. Tijdens de bijeenkomst kreeg de organisatie de mogelijkheid om haar visie rechtstreeks bij de staatssecretaris neer te leggen. Andre Arfman, voorzitter NAJK: “Jonge boeren hebben de antwoorden op vragen rond klimaatdoelstellingen, het wereldvoedselvraagstuk en de uitdagingen van het vergrijzend platteland. Om de grote uitdagingen van de sector aan te kunnen gaan moet er een werkbaar systeem zijn dat jonge boeren motiveert om een stapje extra te doen, bijvoorbeeld het uitvoeren van maatschappelijke taken. Boeren worden dan beloond voor hun inzet voor bijvoorbeeld natuur en landschap, maar ook voor bovenwettelijke maatregelen. Zo kan het GLB ook maatschappelijk verantwoord worden.”

Ondersteuning jonge boeren

Daarnaast vindt NAJK dat jonge boeren meer ondersteund moeten worden vanuit het GLB. Arfman: “Jonge boeren hebben de toekomst. We willen dat er in Nederland ook in de toekomst veilig en kwalitatief hoogwaardig voedsel geproduceerd wordt. Daarom moeten we ervoor zorgen dat boeren hier kunnen ondernemen. Momenteel is het ontzettend lastig om een agrarisch bedrijf te beginnen of over te nemen. Daarom pleiten wij voor extra ondersteuning in de financieel zware jaren van jonge boeren.”

Het GLB kunnen verantwoorden

Ook is NAJK uitgesproken over voedselbeleid. De jonge boeren en tuinders willen dat geld, bedoeld voor landbouw, daar ook terecht komt. Arfman: “Voedselbeleid klinkt sympathiek, maar moet niet ten koste gaan van het geld bestemd voor de boer. Beleid over voedsel zou juist gefinancierd kunnen worden vanuit Nederlandse ministeries, zeker omdat het thema voedsel nauw samenhangt met gezondheid en educatie, zaken die door de Rijksoverheid geregeld worden. In de toekomst hopen we in de landbouw een redelijke prijs uit de markt te kunnen halen. Aanvullend kan het GLB dan ondersteunen wanneer andere doelen gehaald moeten worden.” NAJK en staatssecretaris Van Dam waren het hierover eens: deze gelden moeten beschikbaar komen als financiële stimulans voor maatschappelijke inzet en innovatie.

Arfman concludeert: “Een nieuw GLB moet handvatten bieden voor de landbouw van de toekomst. Een toekomst waarin jonge boeren de ruimte hebben om te ondernemen, met een vruchtbare bodem en een goede balans van natuur en landbouw op het platteland. Daar moet het GLB de mogelijkheden voor scheppen.” NAJK is verheugd dat staatsecretaris Van Dam input vraagt van jonge agrariërs op het nieuw te vormen GLB.