Ministerie van Economische Zaken gooit zand in de raderen van BO Akkerbouw

Ik dacht altijd dat het ministerie ten dienste stond van haar sector. Maar deze gedachte blijkt een valse droom te zijn. Het ministerie van Economische Zaken brengt het  voortbestaan van de Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw in gevaar. Het ministerie wil namelijk niet meewerken aan een goede en eenvoudige manier van collectieve financiering van het programma Onderzoek en Innovatie.

BO Akkerbouw is het platform waarin akkerbouwers en belangrijke ketenpartijen samen vertegenwoordigd zijn. De pijler van de brancheorganisatie is het gezamenlijk uit te voeren meerjarenplan voor onderzoek en innovatie van de akkerbouw. Dit gaat over de toekomst van de sector. Een sector waar je als jonge boer graag instapt.

Deze peiler dreigt echter erg broos te worden. Voor de collectieve financiering is een eenvoudige vorm van medewerking van het ministerie nodig. Akkerbouwers moeten een vinkje kunnen zetten in de gecombineerde opgave zodat ze toestemming geven hun areaalgegevens te delen met BO Akkerbouw. Helaas blokkeert het ministerie deze mogelijkheid. Iedere teler zou op basis van zijn opgegeven arealen aardappelen, graan en bieten meebetalen. Dit is de eerlijkste manier om collectief te kunnen innen.

Als de sectorpartijen de financiering volledig zelf moeten organiseren, zullen er free riders ontstaan. Free riders zijn er al genoeg. Daar willen we er niet meer van in het zadel helpen. Dit betekent dat we er niet eens aan beginnen. Dat zal dus het einde van BO Akkerbouw betekenen. Het is het ministerie dan mooi gelukt een sectororganisatie om zeep te helpen. Oh ja, het ministerie wil nog wel achteraf kijken wat ze kan doen als er op deze eigenhandige manier toch te veel free riders blijken te zijn. Waarom kan dit niet vooraf?

Tot nu toe is er van het meerjarenplan niks uitgevoerd. Het draagvlak onder de akkerbouwers is ondertussen flinterdun. De frustratie hierover loopt bij de direct betrokkenen tot het kookpunt. De starre houding van het ministerie is een wanvertoning van jewelste en gaat eigenlijk de hele agrarische sector aan. BO Akkerbouw heeft namelijk als eerste sectororganisatie toestemming gekregen om bij alle akkerbouwers financiering voor onderzoek te mogen heffen. Een pad dat andere sectoren met argusogen volgen en maar wat graag ook zouden bewandelen. Met dit vooruitzicht bedenken ze zich wel twee keer.

We moeten druk op het ministerie blijven zetten om te laten zien dat we het waard zijn. Het wachten is op de nieuwe minister van landbouw. Tot die tijd zullen we als sector ernstig moeten overwegen of we nog wel geld moeten blijven steken in onderzoek dat we nu al samen bekostigen met het ministerie. Dat zal voor de reputatie van het ministerie, die zo trots is op haar topsectoren, een grote domper zijn.


Doeko van ’t Westeinde

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Doeko van ’t Westeinde verantwoordelijk voor de portefeuille akkerbouw. Doeko combineert deze functie met het werk op zijn akkerbouwbedrijf in Nieuweschans.