Fipronil: wijzen of oplossen?

Op het internet gonst het van beschuldigende berichten over de fipronilzaak. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de pluimveehouders, de Nederlandse overheid en ga zo maar door. Allemaal zou hen iets te verwijten vallen Er zijn fouten gemaakt maar ik vraag mij af of met de vinger wijzen de oplossing is om uit deze fipronilcrisis te komen.

Ik vind het moeilijk hier juist mee om te gaan. Wanneer ik een tweet zie over het ’falen’ van de NVWA lees, kan ik mij hier in vinden. Voor ik het weet heb ik het al geretweet. Wanneer ik hier langer over nadenk, vraag ik mij af hoe zulke fouten bij een organisatie als de NVWA gebeuren kunnen. Is het deze mensen wel persoonlijk aan te rekenen? Is er niet gewoon een zwaar te kort aan mankracht? Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat er dingen anders hadden gemoeten maar is dat voldoende reden om nu direct de NVWA bij het grof vuil te zetten?

Dan de Nederlandse pluimveehouder, die had volgens velen beter moeten weten. Natuurlijk doe je er als pluimveehouder alles aan om na te gaan met wie je zaken doet voor je iemand in je stallen toelaat. Het gaat immers over je inkomen. Daarnaast durf ik met de hand op mijn hart te zeggen dat het de Nederlandse pluimveehouder aan het hart gaat wat er met zijn dieren gebeurd.

En natuurlijk de Nederlandse overheid. Na een lange radiostilte, mede door het reces, kwam dan de eerste reactie van staatsecretaris van Dam van Economische Zaken. Volgens sommigen niets zeggend en te laat, volgens anderen te prijzen dat hij in overleg was met de vertegenwoordigers van de sector. Wanneer er uit deze overleggen komt dat er uitstel van betaling van belasting kan worden aangevraagd, is dit wassen neus. Er is namelijk geen inkomen. Daarnaast vraag ik me af hoe de hele zaak verder gaat verlopen als de heer Van Dam na het reces afscheid neemt. Blijft er voldoende aandacht voor het probleem? En denken ook andere partijen dan Partij voor de Dieren na over deze hele kwestie?

Belangrijk is dat de pluimveesector zo snel mogelijk uit deze crisis komt. Deze crisis schaadt de pluimveehouders, het consumentenvertrouwen en de gehele pluimveesector. De toekomst van deze mooie sector staat hiermee op het spel. Met een vinger wijzen brengt geen oplossingen. Pluimveehouders van jong tot oud, de NVWA, de overheid, de banken en vertegenwoordigers van de belangenorganisaties moeten constructief het gesprek met elkaar aan.

Ieder heeft een rol om uit deze crisis te komen. Pluimveehouders: meld je als je met Chickfriend zaken heb gedaan en werk aan een fipronilvrije stal. NVWA geef zo spoedig mogelijk de bedrijven vrij. Verder wil ik de Nederlandse overheid met klem verzoeken onze mooie pluimveesector niet te laten vallen, zij hebben uw hulp nu meer nodig dan ooit. Laten we met elkaar de handen ineen slaan zodat dit de velen familiebedrijven niet de spreekwoordelijke kop hoeft te kosten!


Stijn Derks

Binnen het dagelijks bestuur van NAJK is Stijn Derks verantwoordelijk voor de portefeuille intensief. Stijn combineert deze functie met het werk op het pluimvee- en akkerbouwbedrijf.