Goed nieuws voor grondgebondenbedrijf bij bedrijfsoverdracht

Er is een oplossing gevonden voor grondgebondenbedrijven bij bedrijfsoverdracht. “Eerder dit jaar kregen wij te horen van een groot aantal NAJK-leden dat bij bedrijfsoverdracht de gegevens van de fosfaatrechten wel werden overgeschreven bij RVO maar de grond gegevens niet. Op deze manier zou een melkveebedrijf in 2018 bij de toewijzing van fosfaatrechten onterecht worden aangemerkt als niet-grondgebonden. Gevolg hiervan zou zijn dat een melkveebedrijf na bedrijfsovername onterecht 8,3% gekort zou worden in 2018”, aldus Bart van der Hoog, portefeuillehoudermelkveehouderij NAJK.

Deze situatie is in februari door NAJK voorgelegd aan het ministerie en de verschillende landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Vervolgens is er een motie ingediend door Helma Lodders van de VVD die oplossing moest bieden. Vorige week heeft Minister Kamp gereageerd op deze aangenomen motie. In de kamerbrief laat hij de kamer weten rekening te houden met de grondpositie van voor de bedrijfsoverdracht. Dit geldt ook voor splitsingen van bedrijven, wijzigingen van rechtsvormen en wanneer bedrijven zijn samengevoegd. Op deze manier is er een praktische oplossing gevonden en zullen grondgebondenbedrijven geen onterechte fosfaatkorting tegemoet zien.

“Het blijft wel goed opletten voor melkveehouders”, volgens Van der Hoog. “Het is van belang om nu alvast te controleren of RVO de gegevens op de juiste manier heeft overgeschreven bij bedrijfsoverdracht.” Wanneer de grondgegevens niet juist zijn overgenomen kun je een zienswijze indienen waarbij verwezen kan worden naar deze kamerbrief.