NAJK geeft input aan Comité Gras

NAJK heeft zich aangesloten bij het Comité Gras van Netwerk GRONDig. NAJK geeft input om meer realiteit aan te brengen in de grondgebondenheidsdiscussie die er is. Het comité bestaat uit Netwerk GRONDig, gedeputeerde van de provincie Friesland, vier melkveehouders, EKO-Holland,  Natuur en Milieu Federatie, Milieudefensie, Dierenbescherming, Vogelbescherming en NAJK.

NAJK is benaderd door Netwerk GRONDig om namens de jonge boeren hun visie te geven op het begrip grondgebondenheid. “Het is van belang dat er meer evenwicht komt in de discussie rondom grondgebondenheid. Dit is dan ook de reden dat NAJK meewerkt in Comité Gras”, aldus Bart van der Hoog, dagelijks bestuur NAJK met de portefeuille melkveehouderij. “Er is een bepaald wensbeeld ontstaan rondom grondgebondenheid. Het zou per definitie staan voor een lage milieubelasting en goede landbouwpraktijk terwijl dat natuurlijk onzin is. Veel grond in de GDI betekent niet bij voorbaat dat een melkveehouder in balans is.”

NAJK verbindt zich niet bij voorbaat aan de uitkomsten van Comité Gras. Wel zal NAJK namens de leden input leveren in het comité. NAJK vraagt haar leden om input hiervoor te leveren. Op basis van die input zal NAJK met een gedragen visie komen op grondgebondenheid. Deze input wordt ook gedeeld met de andere commissie grondgebondenheid vanuit LTO en NZO.