NAJK-inspiratiedag groot succes

Op 2 december 2017 organiseerde het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) de inspiratiedag ‘Welke richting ga jij op met jouw bedrijf?’ ter ere van het 40-jarig jubileum van NAJK. Deze dag, speciaal georganiseerd voor jonge boeren en tuinders, stond in het teken van de toekomst van jonge boeren. Naast vele jonge boeren en tuinders was ook minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, bij het jubileum van NAJK aanwezig.

“We kijken tevreden terug op deze inspirerende dag”, zegt Andre Arfman, voorzitter van NAJK. “Deze dag stond in het teken van de toekomst van onze agrarische bedrijven. Jonge boeren en tuinders, het bedrijfsleven, wetenschap en beleidsmakers gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van onze mooie sector. Natuurlijk met als hoogtepunt de kennismaking met minister Schouten.

Kennismaking minister van LNV

Voorafgaand aan het jubileumevenement maakte minister Schouten kennis met het dagelijks bestuur van NAJK. Vervolgens ging zij in gesprek met twaalf jonge boeren en tuinders. De minister was geïnteresseerd in de ervaringen en obstakels van jonge boeren en tuinders. Na de officiële opening van de inspiratiedag door Andre Arfman, NAJK-voorzitter, sprak minister Schouten de groep jonge boeren en tuinders toe: “Ik wil samen met NAJK, en dus de jonge boeren, optrekken voor een toekomstbestendige sector. Mijn missie: een betere marktpositie van de boer in de keten, tegenstelling landbouw en natuur verkleinen en werken aan het imago van de sector en de waarde van voedsel”, aldus Schouten. Ook deelde Schouten haar ervaringen uit haar jeugd en gaf een handreiking voor samenwerking met jonge boeren voor de toekomst.

Om minister Schouten welkom te heten kreeg zij tijdens het jubileum een brievenbus met honderden postkaarten overhandigd van de NAJK-voorzitter. Deze kaartjes bevatten een persoonlijke boodschap van de jonge boeren en tuinders. “Het is belangrijk dat de jonge boeren en tuinders gesteund worden door de nieuwe minister en haar betrokkenheid zien. Deze kennismaking heeft daar veel aan bijgedragen”, aldus Arfman.

Het ochtendprogramma vervolgde met inspirerende woorden van Francis Kint, CEO bij Vion Food Group. Hij praatte de aanwezigen bij over korte ketens in de agrarische sector.

Inspiratiesessies

In de middag volgde iedere jonge boer en tuinder een eigen programma. Er was keuze uit verschillende inspiratiesessies. Tijdens de eerste ronde ging Gijs Nillessen met de jonge boeren en tuinders op zoek naar ‘de beste jonge PitchBoer’. Karin Harink bleek haar ideeën het beste over te kunnen brengen zij mag zich volgens de jury ‘PitchBoer(in) 2017’ noemen. Onno van Eijk (Imagro) dacht met de jonge ondernemers na over de ontwikkelingen in de sector en hoe zij hierop in kunnen spelen. Gerben Splinter (Wageningen Economic Research) ontdekte aan de hand van concrete voorbeelden uit de tuinbouwsector het belang van nieuwe waardeproposities.

In de tweede ronde van de inspiratiesessies vertelden Alex Datema en Evelien Verbij (BoerenNatuur) over natuurinclusieve landbouw. Is natuurinclusieve landbouw het nieuwe gangbaar? Aan de hand van deze vraag dachten zij met de jonge boeren na over een minder belastende voedselproductie. In de inspiratiesessie van Joris Lohman (Food Hub) ging het over de transitie van de agrarische sector: een totale verandering van denken, doen en handelen. Maaike de Reuver liet zien hoe Food Inspiration de Nederlandse boeren helpt Farmeteer te worden, niet alleen farmer, maar ook marketeer. De winnaar van de campagne ‘over de vloer bij de boer’ vertelde over zijn gerestyled boerderijkwinkel.

De middag volgde met de uitreiking van de ProvincieBATTLE. Sinds september 2017 zijn de tien provinciale afdelingen van NAJK, AJF, GrAJK, DAJK, OAJK, GAJK, FAJK, HAJK, BAJK, ZAJK en LAJK, met elkaar een intensieve strijd aangegaan. Alle jonge boeren en tuinders konden deelnemen en vormden binnen iedere provincie samen een team. Het Limburgs Agrarisch Jongeren Kontakt (LAJK) mocht de prijs in ontvangst nemen. Zij wonnen een volledig verzorgde barbecue voor de provincie. Na de uitreiking werd het boerenpanel uitgedaagd in een discussie over nieuwe verdienmodellen. Het boerenpanel bestond uit geitenhouder Frank Brinkhaus, melkveehouder Bartele Holtrop en spinazieteler Rick Broersen. Dagvoorzitter Han Swinkels praatte de dag op een interactieve en enthousiaste wijze aan elkaar.

“Tijdens de inspiratiedag kwam nadrukkelijk naar voren dat jonge boeren en tuinders bewust nadenken over de toekomst van hun bedrijf. Verandering is van alle tijden. We moeten niet vast zitten in wat we nu doen, maar we moeten kijken naar wat de toekomst ons reikt. Iedere jonge boer en tuinder moet daar zijn eigen invulling aan geven”, aldus Arfman.