Wat deed NAJK voor jou in februari?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden, ontwikkelen trainingen en cursussen, regelen winacties en behartigen jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in februari? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Donderdag 1 februari heeft Sander Thus, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername, een avond gegeven over het bedrijfsovernamefonds bij AJK en LTO Oldambt.
 • NAJK-bestuurder Sander Thus heeft 5 februari een avond gegeven over het bedrijfsovernamefonds bij het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt in het kader van hun Winterschool. Er was speciale aandacht voor pacht.
 • 7 februari kwamen 15 NAJK-leden terug van een studiereis naar Uruguay.
 • Tijdens de netwerkdag van Helicon Boxtel heeft Sander Thus een presentatie gegeven over het project Boer zoekt Boer. Het thema van de dag was bedrijfsovername. Daarnaast is ook gesproken over het belang van communicatie binnen de familie en het imago van de sector.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille internationaal, Iris Bouwers, is met verschillende partijen in gesprek geweest over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
 • Jan Paauw, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille tuinbouw, schreef een column met als titel ‘tuinbouw veroorzaker van aardbevingen?’.
 • 12 februari zijn dagelijks bestuurders NAJK Iris Bouwers en Doeko van ’t Westeinde bij Tjeerd de Groot, landbouwwoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer, geweest in het kader van de ronde politiek van NAJK.
 • Er heeft een Wereldboeren-debatavond plaatsgevonden bij Aeres Hogeschool Dronten. 50 jonge tuin- en akkerbouwers gingen met elkaar in debat. De avond werd begeleid door NAJK-bestuurders Iris Bouwers en Jan Paauw.
 • NAJK vindt, samen met LTO Nederland, NMV en netwerk GRONDig, dat de blokkade in het kader van de I&R fraude buitenproportioneel is. De partijen hebben daarom met elkaar de minister opgeroepen om veehouders zo goed en snel mogelijk te faciliteren om de blokkades ongedaan te maken.
 • Sander Thus, dagelijks bestuurder NAJK, heeft een avond gegeven voor een studieclub van jonge zeugenhouders over de sociale kant van bedrijfsovername en de ontwikkelrichting van de varkenshouderij.
 • NAJK heeft op de Groene Welle in Zwolle en Wellant College in Houten gastlessen gegeven over weidegang.
 • In het kader van de ronde politiek van NAJK zijn NAJK-voorzitter, Andre Arfman, en portefeuillehouder akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, in gesprek geweest met de landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer voor CDA, Jaco Geurts en Maurits von Martels.
 • Iris Bouwers, portefeuillehouder internationaal, heeft een interview gegeven voor een Fins land- en bosbouwmagazine over haar rol als (vrouwelijke) Europese bestuurder in combinatie met het bedrijf.
 • Avero Achmea en NAJK hebben een overeenkomst afgesloten waardoor NAJK-leden 8,5% korting kunnen krijgen op hun arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).
 • 15 februari heeft er een Boer zoekt Boer-informatiebijeenkomst plaatsgevonden in Hoogeveen. Verschillende sprekers lichtten het onderwerp buitenfamiliaire bedrijfsovername toe. De opkomst was hoog.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille akkerbouw, Doeko van ’t Westeinde, schreef een column in de Veldpost van 17 februari over vakmanschap.
 • 19 februari zijn NAJK-bestuurders Andre Arfman en Sander Thus in gesprek geweest met Carla Dik-Faber, landbouwwoordvoerder van de ChristenUnie in de Tweede Kamer. Het gesprek was onderdeel van de ronde politiek.
 • Er heeft een provinciale avond plaatsgevonden bij Agrarische Jongeren Friesland over het bedrijfsovernamefonds. De avond werd begeleid door NAJK.
 • NAJK heeft een blog gepubliceerd van Susan Drion. De titel dit keer was ‘Mangalicahof: Crowdfunden voor beter vlees’.
 • Stijn Derks, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, schreef een column in het kader van het nieuw uitgekomen onderzoek van de gezondheidsraad waaruit blijkt dat de relatie longproblemen en platteland niet gelegd kan worden.
 • Het bestuur van CEJA waar NAJK-bestuurder Iris Bouwers onderdeel van uitmaakt is in gesprek geweest met de Europese Commissie over het GLB na 2020.
 • Op 21 februari vond de aftrap van de ontwerpwedstrijd Brood en Spelen plaats. Het thema van de wedstrijd is vernieuwing op het platteland. Iris Bouwers zit namens NAJK in de jury.
 • NAJK-voorzitter Andre Arfman en dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille intensief, Stijn Derks zijn in gesprek geweest met Helma Lodders en Arne Weverling. Zij zijn landbouwwoordvoerders van de VVD in de Tweede Kamer. Dit gesprek vormde onderdeel van de ronde politiek van NAJK.
 • Er heeft een NAJK-bestuursvergadering plaatsgevonden. Dagelijks bestuurders van NAJK en afgevaardigden vanuit de provinciale AJK’s gingen met elkaar in gesprek over verschillende thema’s.
 • Op 27 februari was de eindbijeenkomst van het Innovatiefonds voor telers. In de afgelopen jaren zijn vele goede en mooie innovaties in de tuin- en akkerbouw beloond.
 • Iris Bouwers heeft een interview gegeven op Radio EenVandaag over de ontwerpwedstrijd Brood en Spelen.
 • Van 27 februari t/m 1 maart stond NAJK met een stand op de Rundvee en Mechanisatie Vakdagen (RMV) in Venray.
 • Op 28 februari vond een avond over het bedrijfsovernamefonds plaats bij het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK). NAJK-bestuurder Sander Thus ging met de aanwezigen in gesprek over de invulling van het fonds.

Wat zal NAJK voor jou doen in maart?

Natuurlijk zal in maart ook veel door NAJK worden georganiseerd. Lees het laatste nieuws op de NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Van 6 t/m 8 maart staat NAJK op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij (LIV) in Venray. Bezoek onze stand!
 • Op woensdag 7 maart is de 3e landelijke Agripool Netwerkdag in ’s‑Hertogenbosch. Tijdens de dag wordt de praktische betekenis van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) verkend.
 • Donderdag 8 maart is een Boer zoekt Boer-informatiebijeenkomst in Haaksbergen en op donderdag 15 maart is een Boer zoekt Boer-informatiebijeenkomst in Heesch. Aanwezigen komen met geïnteresseerde boeren en potentiële bedrijfsopvolgers in contact en krijgen meer inzicht in alle aspecten die bij bedrijfsovername buiten de familie van belang zijn.
 • NAJK-bestuurder Stijn Derks gaat op 8 maart in gesprek met leden van AJK Stroe/Wekerom over de invulling van het bedrijfsovernamefonds.
 • Donderdag 8 maart neemt NAJK-bestuurder Iris Bouwers deel aan een workshop van Wageningen Universiteit over de financieringsproblemen van jonge boeren. De workshop is onderdeel van een onderzoek van Wageningen Universiteit voor de Europese Investeringsbank.
 • Iris Bouwers geeft op 9 maart een presentatie over de ideale vergroening voor de jonge boer bij de Civil Dialogue Groep directe betalingen en vergroening van de Europese Commissie.
 • 12 maart is een avond bij het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt over de invulling van het bedrijfsovernamefonds.
 • Op vrijdag 16 maart geeft dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Stijn Derks, een pitch met de visie van NAJK over hoe je de afstand tussen producent en consument verkleint met de bedoeling het welzijn van dieren te kunnen verhogen. Dit gebeurt tijdens de lancering van de Barth-Misset Fonds voor welzijn vee.
 • In het weekend van 16 maart verschijnt er weer een nieuwe editie van het ledenblad ‘BNDR’. Ben jij wel lid, maar ontvang je niet de BNDR? Controleer dan je gegevens!
 • Op 22 maart vindt de kick-off van de MaisChallenge 2018 plaats in Dronten. Het centrale thema tijdens de MaisChallenge is bodem en milieu.