What’s up CEJA?

Na een relatief rustige periode is het weer alle hens aan dek bij CEJA. Er is een standpunt ingenomen over de toelating van glyfosaat, begin maart vond de standpuntbepaling over de Brexit plaats en de discussie over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) loopt door. De komende maanden praat het CEJA-bestuur met de vertegenwoordigers van de nationale organisaties ook door over de interne structuur van de organisatie. Kortom: genoeg te doen in het Brusselse!

Voor het besluit over de toelating van glyfosaat in onkruidverdelgers werd genomen, heeft CEJA haar reactie op de discussie gegeven. Volgens CEJA mag allereerst de gezondheid van de ondernemer en de consument niet onder druk komen te staan door het gebruik van glyfosaat. Daarnaast heeft de Europese Raad vertrouwen in de EFSA, de Europese voedsel- en warenautoriteit, en de ECHA, Europees Agentschap voor chemische stoffen. Beide hebben gefundeerd onderzoek gedaan naar de mogelijke risico’s van het gewasbeschermingsmiddel. De discussie zou volgens CEJA op een rationele wijze gevoerd moeten worden, met argumenten gebaseerd op onafhankelijke wetenschappelijke data.

In februari heeft het CEJA-bestuur gesproken met Tassos Haniotis, de directeur strategie, simplificatie en beleidsanalyse van het Directoraat-Generaal Agri van de Europese Commissie. In dit gesprek zijn de ambities en wensen van CEJA besproken, evenals de verwachte richting van het nieuwe GLB. Haniotis gaf onder andere aan dat digitalisering in het toekomstig GLB een groot item wordt en dat er veel macht over het GLB teruggaat naar de lidstaten van de EU. Namens CEJA heeft Iris Bouwers hier verslag van gedaan bij het NAJK-bestuur. NAJK gaat proactief om met de gegeven informatie en zal haar lobby richting de Europese instanties voortzetten op basis van de ingenomen standpunten door het NAJK-bestuur en het discussiestuk ‘GLB na 2020’.