Nieuw in de Gecombineerde Opgave

Het invullen van de Gecombineerde Opgave is een jaarlijks terugkerende activiteit. Het gaat om een fors bedrag aan betalingsrechten. Foutief invullen kan dan ook grote financiële gevolgen hebben. Wat is er zoal nieuw in de Gecombineerde Opgave?

Jonge landbouwer altijd 5 jaar betaling

Nieuw in de Gecombineerde Opgave 2018 is dat jonge landbouwers altijd 5 jaar recht hebben op extra betaling. De Gecombineerde Opgave is van belang voor o.a. de verzilvering van betalingsrechten, agrarische subsidies en de oppervlakte grond in relatie tot de meststoffenwet. Foutief invullen kan echter grote financiële gevolgen hebben.

Jonge ondernemers ondervinden geen aftrek meer voor het aantal jaren voor aanvraag dat de jonge landbouwer al blokkerende zeggenschap had. Iemand die bijvoorbeeld in 2015 en 2016 premie heeft ontvangen, kan dat in bepaalde omstandigheden ook in 2018 en 2019 ontvangen.

Betalingsrechten Nationale Reserve

In 2015, 2016 en 2017 zijn percelen op basis van natuurbeheerplankaarten als niet-subsidiabele grond aangemerkt. Indien deze percelen als landbouwgrond worden gebruikt, dan kan in 2018 eenmalig een aanvraag worden gedaan voor betalingsrechten uit de Nationale Reserve voor deze percelen.

Huur / verhuur van land en betalingsrechten

Zorg voor duidelijke afspraken tussen huurder en verhuurder, bijvoorbeeld over de ontvangst en eventuele verrekening van de opbrengst van de betalingsrechten. Houd er rekening mee dat de waarde van de betalingsrechten in 2018 en 2019 circa 4% wordt verlaagd en dat de nieuwe waarde van de betalingsrechten (pas) na 30 juni 2018 door RVO bekend wordt gemaakt.

Flynth kan u helpen met het duidelijk vastleggen van de onderlinge afspraken. Het overdragen van betalingsrechten kan tot 15 mei. Let erop dat de overnemende partij de rechten ook moet accepteren om de overdracht definitief te maken. Ook dit moet voor 15 mei gebeuren anders blijven de rechten bij de oude eigenaar geregistreerd.

Wijzigingen bij vergroeningseisen

Er zijn dit jaar diverse wijzigingen ten aanzien van de vergroeningseisen, zowel voor het Ecologisch Aandachtsgebied (EA) als voor de gewasdiversificatie (de eis om meerdere gewassen te telen). Het niet voldoen aan de vergroeningseisen kan een (flinke) korting op de uitbetaling opleveren.

Voorkom fouten

Gemiddeld ontvangen agrariërs jaarlijks tienduizend euro aan toeslagrechten. Fouten bij het invullen kunnen grote financiële gevolgen hebben. Om de kans op fouten te verkleinen is het belangrijk om altijd een ervaren tweede persoon mee te laten kijken.

 

Flynth verzorgt al jaren de Gecombineerde Opgave voor melkveehouders, inmiddels voor ruim 2.500 agrarische ondernemers. Vragen of advies over de Gecombineerde Opgave? Neem contact op via e-mail of via 088 236 77 77.

 

Bron: Flynth