NAJK sluit zich aan bij het nieuwe landbouwcollectief

NAJK heeft besloten om zich aan te sluiten bij het nieuwe landbouwcollectief. In het landbouwcollectief is de gehele primaire sector aangesloten en heeft als doel om gezamenlijk op te trekken in het stikstofdossier. Gezien de complexiteit en de grootte van het stikstofdossier vindt NAJK het belangrijk dat er eenheid is en partijen elkaar blijven opzoeken en versterken.

Het landbouwcollectief zal een weg moeten vinden voor de problematiek in het stikstofdossier op de korte termijn. “De Kamerbrief van 4 oktober is funest voor de agrarische sector. Het is daarom goed om een zo breed mogelijk gedragen oplossingsrichting te vinden in dit dossier. Zo kunnen we gezamenlijk de overheid gaan overtuigen dat zij een andere weg in moeten slaan”, aldus NAJK-voorzitter Andre Arfman.

Uitgangspunten NAJK
Voor NAJK is het van groot belang dat er toekomstperspectief is én blijft voor jonge boeren. Voor dit toekomstperspectief is nodig dat er een drempelwaarde ingevoerd wordt, er betrouwbare rekenmodellen worden gebruikt, er geen inname van latente ruimte is, schotten tussen sectoren zijn en er geen koppeling van dier- en fosfaatrechten aan ammoniak is. Arfman: “De uitgangspunten van verschillende organisaties lijken allemaal op een lijn te zitten. We hopen dat we ook in de oplossingsrichting deze gezamenlijkheid kunnen blijven vasthouden.”

Gezamenlijke werkafspraken
NAJK neemt dinsdagavond 5 november ook deel aan het geplande overleg met alle belangenbehartigers van de agrarische sector. Arfman: “Het is belangrijk om in eerste instantie te komen tot een goede structuur en werkafspraken, zodat de continuïteit geborgd wordt.Minister Schouten heeft aangegeven voor 1 december met een nadere uitwerking te komen, snelheid is daarom geboden. Immers we willen niet dat de overheid doorgaat met het uitzwaaien van jonge boeren.”