Hannah Geerse nieuwe voorzitter Flevolandse jonge boeren

Op woensdag 13 november is de 22-jarige Hannah Geerse uit Zeewolde verkozen tot voorzitter van het Flevolands Agrarisch Jongeren Kontakt (FAJK), de provinciale organisatie voor jonge boeren en tuinders. Hannah Geerse neemt de voorzittershamer over van Nick Vermeer, die het voorzitterschap drie jaar lang op zich heeft genomen en zich nu gaat richten op het akkerbouwbedrijf thuis.

 

Geerse is opgegroeid op een biologische akkerbouwbedrijf in Zeewolde, waar ze zo veel mogelijk betrokken is bij de dagelijkse werkzaamheden. Na enige tijd fulltime op dit bedrijf te hebben gewerkt, is Geerse momenteel bezig met een masteropleiding Plant Sciences aan Wageningen University & Research, waar ze zich specialiseert in Crop Science.

 

Geerse: “De vraag naar verandering in het Nederlandse landbouwsysteem is urgent en brengt uitdagingen met zich mee. Steeds strengere regels en de huidige trends van schaalvergroting en dure grond maken het overnemen van een landbouwbedrijf in Flevoland moeilijk, terwijl er juist zoveel kansen en ideeën liggen bij onze groep jonge, progressieve boeren en tuinders. Zíj zijn de toekomst en hebben bewegingsruimte en een gezond agrarisch ondernemingsklimaat nodig om verder te kunnen boeren.” Geerse wil verder de connectie tussen boer en politiek versterken op provinciaal niveau.