Bijzondere aftrap 5e MaïsChallenge in 2020 

Woensdag 18 maart stond de aftrap van alweer de vijfde editie van de MaïsChallenge gepland op Aeres Hogeschool Dronten. Helaas gooide de coronacrisis roet in het eten en kon deze bijeenkomst niet doorgaan. Daarom is er een alternatieve aftrap georganiseerd via een online kickoff op ruwvoerforum.nl/challenge-2020. In de MaïsChallenge gaan 46 jonge boeren met elkaar de strijd aan wie het beste maïs kan telen. Dit jaar is er speciale aandacht voor het verkleinen van de yield gap in snijmaïs. 

Op proefvelden ligt de opbrengst vaak hoger dan in de praktijk, dit noem je een yield gap. De jongeren krijgen via diverse masterclasses kennis aangereikt die zij gelijk in de praktijk kunnen toepassen op hun eigen percelen. Ze krijgen kennis over alle facetten van maïs telen: van keuze van het perceel tot en met het inkuilen. Veehouders moeten van heel wat markten thuis zijn om succesvol een bedrijf te leiden. De ruwvoerteelt is hierin een belangrijke factor. Met extra aandacht voor de teelt, het uitwisselen van ervaringen met collega’s en praktische kennis van een toonaangevend maïsveredelaar worden deelnemers aan de challenge echte maïsspecialisten. 

Maïs in tijden van crisis

Jos Groot Koerkamp van Limagrain gaf aan dat de aftrap van de MaïsChallenge er dit jaar iets anders uitziet door de coronacrisis. Koerkamp: “Uiteraard blijft het telen van de maïs op eenzelfde manier doorgaan! Dit jaar focussen we op de yield gap. Deze is in Nederland bij maïs vrij hoog en ligt nu op 22%. Normaal gesproken hoort deze tussen de 12% en 15% te zitten. Dit heeft invloed op je opbrengst.” Na de opening door Jos Groot Koerkamp was het woord aan Jan Roothaert, productmanager veehouderij bij Limagrain. Roothaert benadrukt dat er ook goed gedacht moet worden aan de bodem: “De bodemgezondheid heeft een hele belangrijke functie bij de kwaliteit van maïs.” Bob Keurentjes van ForFarmers benoemt het belang van goede kwaliteit maïs voor de voeding. Optimalisatie van de maïsteelt is belangrijk en het is goed om daar nog meer aandacht aan te besteden. Keurentjes: “Aangezien we beperkt zijn in het areaal maïsland moeten we ervoor zorgen dat er naast kwaliteit maïs ook een hoge opbrengst vanaf komt.” 

Het belang van samen leren

Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij bij NAJK, onderstreepte het belang om van elkaar te leren tijdens deze challenge. “Juist nu we elkaar fysiek niet kunnen zien, moeten we toch proberen om te blijven leren van elkaar. Dit kan via vlogs, appjes met foto’s of videobellen. Trek je LG-begeleider aan de jas via een appje wanneer je er niet uitkomt en schroom niet om in de appgroep van je te laten horen!” Klever neemt zelf ook deel aan de MaïsChallenge: “Ik doe zelf natuurlijk ook mee, want het is leuk en leerzaam om met een groep collega’s bij elkaar te komen en ervaringen uit te wisselen. Je wordt als deelnemer gecoacht door een ruwvoerspecialist van Limagrain en tijdens de bijeenkomsten geven ook andere deskundigen hun adviezen.” 

Tips uitwisselen

Tot slot wisselden de deelnemers in appgroepen tips uit op het gebied van bodem, bemesting en gewasbescherming, zaaibed en zaaien en in/uitkuilmanagement. De tips die in de verschillende groepen besproken werden, werden vervolgens aan de hele groep gepresenteerd.

Komend jaar krijgen de deelnemers nog diverse masterclasses en krijgen ze een bedrijfsbezoek van de ruwvoerspecialisten van Limagrain om hun kennis te vergroten. Samen gaan de deelnemers, Limagrain, ForFarmers en NAJK op weg naar de beste maïsteelt! 

Volg de MaïsChallenge 2020 via facebook.com/MaïsChallenge, najk.nl en limagrain.nl.