Aanvullende maatregelen op noodpakket positief voor sierteelt en frietaardappelensector

NAJK is positief over de aanvullende maatregelen voor de sierteelt, voedingstuinbouw en fritesaardappeltelers in verband met de coronacrisis. Deze sectoren worden hard geraakt door de coronacrisis en hebben steun hard nodig. NAJK had ook de overheid opgeroepen oog te hebben voor de land- en tuinbouw. De overheid heeft dit hiermee laten zien, maar het is belangrijk dat de overheid de gevolgen blijft inventariseren en daar actie op blijft ondernemen. Ook andere agrarische sectoren merken de gevolgen al of krijgen er hoogst waarschijnlijk mee te maken.

Omdat de bestaande noodmaatregelen, zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), voor een aantal groepen onvoldoende steun biedt, heeft het kabinet aanvullende maatregelen getroffen. In totaal trekt het kabinet 650 miljoen euro uit voor de aanvullende maatregelen. “Dit is een goede maatregel van de overheid. Op deze manier kan pijn verzacht worden en komt hopelijk de continuïteit van de bedrijven niet in gevaar. We hopen dat het kabinet ook andere agrarische sectoren te hulp schiet bij problemen door de coronacrisis op de kortere en langere termijn.”, aldus NAJK-voorzitter Andre Arfman.

Sierteelt en voedingstuinbouw
De tuinbouw kent een grote piek in het voorjaar. De overheid komt nu tuinders tegemoet die in de periode maart, april en mei 2020 een forse omzetderving hebben ten opzichte van maart, april en mei 2017-2019. Dit om bijvoorbeeld de onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving onder ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert.

Fritesaardappelen
De meeste fritesaardappelen worden afgezet in de horeca. Nu de horeca gesloten is en de vrieshuizen vol liggen, ontstaan er grote problemen bij de afzet van fritesaardappelen. De overheid komt nu met een compensatie voor telers voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben liggen. De vergoeding zal 40% bedragen van de gemiddelde marktwaarde van deze fritesaardappelen over de periode september 2019 t/m februari 2020.

De precieze invulling van deze regelingen is nog niet bekend. Beide regelingen worden nu verder uitgewerkt. Verschillende agrarische partijen zijn daar nauw bij betrokken. Arfman: “Het is nu van belang dat de regelingen snel worden uitgewerkt en goed aansluiten bij de praktijk. Op die manier wordt het ook een effectieve regeling.“
Lees de gehele Kamerbrief op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/15/kamerbrief-aanvullende-maatregelen-op-het-noodpakket