Wat deed NAJK voor jou in juli?

Iedereen bij NAJK zet zich dag in dag uit voor 100% in voor jou als lid. We zorgen bijvoorbeeld voor het materiaal, de achtergrondinformatie en gespreksleiders voor interessante bijeenkomsten of discussieavonden. Daarnaast ontwikkelen we trainingen en cursussen, regelen we winacties en behartigen we jouw belangen in Den Haag of Brussel. Wat deed NAJK voor jou in juli? Hier een kleine greep uit alle activiteiten:

 • Het NAJK-bestuur is in gesprek geweest met Hugo de Jonge, de lijsttrekker van het CDA. Tijdens deze online bijeenkomst hebben ze per portefeuille hun dilemma’s gedeeld en zorgen geuit over de toekomst van de agrarische sector.
 • NAJK riep minister Schouten op om de motie Geurts/Harbers uit te voeren. Deze motie vraagt om doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving van de voermaatregel en de aangedragen alternatieven. Op deze manier hoopten we een stap te kunnen zetten richting herstel en vertrouwen.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille melkveehouderij, Marije Klever, ging samen met andere belangenbehartigers in gesprek met minister Carola Schouten over een alternatief voor de gestelde voermaatregel. Helaas werd deze niet uitvoerbaar geacht.
 • Eke Folkerts, dagelijks bestuurder met de portefeuille bedrijfsovername werd geïnterviewd door zowel de Nieuwe Oogst als de Boerderij over haar kersverse functie binnen NAJK.
 • NAJK is samen met NMV, LTO Nederland, NZO, ZuivelNL en Stigas druk bezig met een veiligheidsproject om de veiligheid in de melkveehouderij te verbeteren. In juli verschenen de eerste twee ervaringsverhalen en de zelftest voor het project BoerVeilig. Heb jij je bedrijf al getest?
 • Dagelijks bestuurder Willem Voncken met de portefeuille internationaal ging in gesprek met Euryfa, een Europese organisatie die jongeren van de hele EU samen wil brengen. Zo hopen ze tot een duurzaam voedsel systeem te komen. Een systeem waar de stem van de boeren en tuinders uiteraard niet mag ontbreken.
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever was aanwezig bij het derogatie-overleg met het ministerie van LNV.
 • Via deze video heeft NAJK samen met dagelijks bestuurders en leden haar noodkreet laten horen over de toekomst van jonge boeren en tuinders: “Wij jonge boeren zien nog een toekomst in Nederland, maar wil de Nederlandse overheid ook nog een toekomst voor ons?”
 • Leendert Jan Onnes, portefeuillehouder akkerbouw en Marije Klever, portefeuillehouder melkveehouderij, werden gefilmd voor een training van Agriterra.
 • Dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille bedrijfsovername, Eke Folkerts, nam deel aan een bijeenkomst over de onafhankelijke adviseur georganiseerd door het ministerie.
 • Om de onhoudbare situatie rondom de voermaatregel te laten zien, heeft NAJK de ‘Nieuwe Schijf van 5’ ontworpen. Benieuwd hoe deze er na het invoeren van alle maatregelen uit komt te zien? Bekijk het hier.
 • Dagelijks bestuurder met de portefeuille Internationaal, Willem Voncken, en voorzitter Andre Arfman, hebben weer deelgenomen aan de vergadering van het Europees overkoepelend orgaan voor jonge boeren, CEJA. Hier hebben ze gesproken met EU-commissaris Wojciechowski en aangegeven dat het niet werkt om alleen maar nieuw beleid en regels te maken om bepaalde doelen te bereiken. Jonge boeren moeten enthousiast gemaakt worden om te innoveren en te verduurzamen.
 • In juli stonden er weer een aantal activiteiten rondom het thema klimaat gepland, waar onder andere dagelijks bestuurder Leendert Jan Onnes bij aanwezig was. Het klimaat blijft voor NAJK een belangrijk onderwerp in relatie tot de toekomst van jonge boeren en tuinders.
 • Het kantoorpand in Utrecht kon wel een opknapbeurt gebruiken. In juli hebben bestuurders vanuit het hele land geholpen met slopen. Vanaf nu kan het alleen nog maar mooier worden!
 • NAJK is altijd druk bezig om de communicatie naar en van haar leden te kunnen verbeteren. Dagelijks bestuurder met de portefeuille intensief, Tim van der Mark, gaf een presentatie over het mogelijke nieuwe ledensysteem met een aantal interessante mogelijkheden.
 • Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille melkveehouderij, schreef een pakkende column over de grote verschillen tussen beleidsmakers en boeren.
 • In juli vond het jaarlijkse overleg plaats tussen NAJK en haar partners. Dit keer niet op kantoor, maar bij Kamps de Wild BV, tussen de verschillende machines. Op naar weer een prachtig jaar met een fijne samenwerking!
 • Leendert Jan Onnes, dagelijks bestuurder met de portefeuille akkerbouw, ontving Andre Hoogendijk van de BO-Akkerbouw bij hem thuis op het bedrijf.
 • NAJK nam op 22 juli deel aan de protesten in de Bilt om aandacht te vragen voor de onterechte behandeling van de agrarisch ondernemer binnen het stikstofdossier. Andre Arfman, voorzitter NAJK, riep tijdens zijn toespraak bij dit protest de overheid op om constructief en eerlijk met de sector samen te werken: “Ze moeten zich houden aan feiten in plaats van halve waarheden.”
 • Dagelijks bestuurder Marije Klever was te zien bij Op1 over het protest tegen de stikstofmaatregelen. Bekijk hier het fragment.
 • Aangezien de gesprekken met het LNV weinig goeds opleverden, hebben NAJK en LTO Nederland besloten om de gesprekken met het ministerie van LNV over de voerspoormaatregel te staken. Verder praten lijkt zinloos zolang het alternatieve plan van de sector als ‘onuitvoerbaar’ wordt bestempeld én er geen PBL-doorrekening is.
 • De maand juli stond voor NAJK ook in het teken van de zoektocht naar een extra bestuurslid voor de nieuwe portefeuille leefomgeving, welke een groot aantal complexe dossiers (stikstof, klimaat en biodiversiteit) onder zijn of haar hoede zal nemen. Wordt vervolgd!

Wat doet NAJK voor jou in augustus?

Hoewel augustus bij NAJK grotendeels in het teken staat van vakantie, opladen en plannen maken, zitten we natuurlijk niet stil. Lees het laatste nieuws op NAJK-website. Hierbij alvast een voorproefje:

 • Om alle leden in september weer te kunnen verblijden met ons ledenblad de BNDR, worden in augustus nog de laatste puntjes op de ‘i’ gezet.
 • NAJK zal ook in augustus zich blijven focussen op het stikstofdossier. Houdt onze website in de gaten voor onze activiteiten op dit onderwerp.