MaïsChallenge 2020: een strijd tegen de droogte

Vanaf half april zijn de deelnemers van de MaïsChallenge, 46 jonge maïstelers en 10 scholenteams, alweer druk in de weer. De kick-off, onder leiding van NAJK en Limagrain, werd gegeven en de deelnemers gingen van start. Dat ging met de nodige horten en stoten. Naast de ‘challenge’ om de maïsteelt naar een hoger niveau te tillen, bleek de start van de MaïsChallenge 2020 vooral een strijd tegen de droogte.

De aanhoudende droogte liet de maïs niet overal even goed opkomen. Vooral op kleigronden bleek het creëren van een goed zaaibed een lastige opgave; de grond was hard en liet zich onvoldoende fijn maken. Om voor een goede kieming te zorgen, is er op een aantal percelen vóór opkomst al beregend. Tijdens de ronde langs de percelen waren de verschillen goed te zien; naast erg goed gestarte maïs stond sommige maïs zeer wisselend en hier en daar wat hol. Daarnaast zorgden deze bijzondere omstandigheden ervoor dat zowel de vogelschade als de onkruiddruk aanzienlijk hoger lag.

De eerste tussenstand, een ware nek-aan-nekrace

Door de warme, maar gelukkig natte maand juni en het daaropvolgende Hollandse zomerweer in juli heeft de maïs goed kunnen herstellen en groeien. Ondertussen zijn alle percelen bezocht en is de eerste tussenstand opgemaakt. Het is een ware nek-aan-nekrace geworden, zowel tussen de individuele maïstelers als bij de scholenteams onderling. De deelnemers met de beste score zitten op 17 en 18 punten, de deelnemers die nog even gas bij moeten geven, zitten op de 8 punten. Het speelveld is echter nog helemaal open, want de meeste punten zijn straks te behalen bij de beoordelingen rond de oogst en bij het (in)kuilmanagement. En omdat de MaïsChallenge bovenal een leerproject is, telt ook de uitwisseling van ervaringen via appjes, vlogs etc. extra mee.

Masterclass op 4 september

Op de eerste vrijdag van september zal voor de deelnemers de MaïsChallenge Masterclass plaatsvinden. Onder voorbehoud van de dan geldende COVID-19-regels zal deze plaatsvinden in de omgeving van Laren, Gelderland. Aan de orde komt uiteraard de speciale uitdaging in deze Challenge om het gat tussen de praktijkopbrengsten en de geoogste tonnages op rassenlijstproefvelden – de zogenoemde ‘yield gap’, die bij maïs zo’n 22% is – te verkleinen. De ‘best practices’ uit de Challenge worden besproken en de deelnemers krijgen tijdens een aantal workshops de laatste tips en tricks mee om de competitie tot een goed einde te brengen. Met het mobiele LG Lab van Limagrain worden bovendien door de deelnemers meegebrachte maïsplanten geanalyseerd om een indicatie van de oogstrijpheid te geven. Met de hitte en hoge temperaturen van nu zou het best weleens snel kunnen gaan met de afrijping. Als de kuilen gemaakt zijn en de kwaliteit bekend is, kunnen de organisatoren van deze 5e MaïsChallenge de balans opmaken en zal de winnaar van de geheel verzorgde studiereis voor twee personen naar de Auvergne, hét maïscentrum van Frankrijk, in januari 2021 bekend worden gemaakt. Wordt vervolgd!

De MaïsChallenge is een initiatief van maïsveredelaar Limagrain en NAJK met medewerking van ForFarmers. Het is een leerproject met focus op teeltoptimalisatie. Door het uitwisselen van ervaringen met collega’s en deskundige begeleiding worden deelnemers echte maïsspecialisten.