NAJK: Eerste Kamer, schrap de 50 procent stikstofreductie in 2035!

Nadat de Tweede Kamer in december het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering heeft aangenomen, zal de Eerste Kamer op 23 februari aanstaande de wet gaan behandelen. NAJK pleit voor het schrappen van de doelstelling om in 2035 de stikstofreductie te halveren. Deze past niet bij de huidige uitdagingen waar de agrarische sector mee moet dealen en is daarnaast simpelweg onhaalbaar.

Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 zit Nederland in een stikstofimpasse. Daar is vorig jaar maart ook nog de coronacrisis bij gekomen. Beide crises zijn volgens NAJK een grote bedreiging voor de continuïteit van de landbouwsector. Jonge boeren zijn daardoor steeds meer gaan twijfelen over hun toekomst.

Stikstofruimte behouden
NAJK pleit er daarom voor om zoveel mogelijk stikstofruimte te behouden voor economische ontwikkelruimte, zodat onder andere onze jonge boeren en tuinders hun familiebedrijf weer verder door kunnen ontwikkelen. “Een stikstofreductie van 50% in 2035 zoals die nu in de wet is opgenomen, past hier totaal niet bij en is daarnaast onhaalbaar. Om dit te realiseren moet innovatie in sneltreinvaart plaatsvinden en een hele grote zak met geld beschikbaar worden gesteld door het kabinet”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer. “Dit is ook de reden dat NAJK de Eerste Kamer oproept om middels een motie, de in de wet opgenomen doelstelling 50 procent stikstofreductie in 2035, te schrappen”, aldus Meijer.

Samen sterk
De in de Tweede Kamer aangenomen wet stikstofreductie en natuurverbetering is een politieke deal geweest waar geen enkele landbouwbelangenbehartiger een handtekening onder heeft gezet. Wel heeft NAJK in samenwerking met LTO Nederland, Agractie, Netwerk Grondig en Biohuis geprobeerd om zoveel mogelijk wijzigingen alsnog te regelen in deze politieke deal. Dat is voor een groot gedeelte ook gelukt. Zie bijlage voor een extra toelichting.

Uitvoering stikstofwet gewenst
NAJK vindt dat de Eerste Kamer de wet, na het schrappen van de stikstofreductie van 50% in 2035, wel moet aannemen. Meijer: “De uitvoering van deze wet, met daarin opgenomen de bovenstaande wijziging, zorgt ervoor dat de legalisering van bedrijven zonder een NB-vergunning een stap dichterbij is. Ook wordt hiermee de kans op het intrekken van NB-vergunningen verkleint, gezien het arrest van de Raad van State van 20 januari 2021. Daarnaast moet het kabinet aan de slag met de financierbaarheid van knelgevallen in de periode tot aan legalisering. Als laatste heeft de wet met alle wijzigingen door de Tweede Kamer veel praktische haakjes voor de landbouw in een gebiedsgerichte aanpak, zoals een kosten-baten analyse en hoe je om moet gaan met depositie uit het buitenland.”

NAJK hoopt dat de Eerste Kamer inziet dat deze doelstelling simpelweg onhaalbaar is. Na bijna twee jaar onderhandelen wordt het tijd om de spreekwoordelijke handen ineen te slaan. Want: tijd is geld, onze jonge boeren en tuinders moeten door!