Kalver- en melkveehouderijketens geconfronteerd met extreme scenariostudie

Maandag 15 maart is er een conceptrapport met scenariostudies over de kalverhouderij gelekt naar de media. Deze scenariostudie is uitgevoerd in opdracht van minister Schouten van LNV en lijkt geen oog te hebben voor de bestaande verduurzamingsinitiatieven. Het eindrapport is nog niet openbaar, en het is niet bekend wat de reactie van de minister is.

De denkrichtingen zoals geschetst in de berichtgeving liggen heel ver van de praktijk af. Het is een oefening van extremen, niet alleen voor de kalverketen maar zeker ook voor de zuivelketen en melkveehouderij, en mist bovendien een economische uitwerking.

De kalverhouderij, die zoals veel economische sectoren hard is getroffen door de coronacrisis, heeft vaker veerkracht getoond. Dat kalverhouders nu op basis van deze denkoefening in de media verregaande ideeën en onjuiste conclusies over hun toekomst lezen is buiten alle realiteitszin en roept onnodige tegenstellingen op.

Door naar kalverhouders en melkveehouders en hun ketens te luisteren – iets wat bij het maken van deze studie niet is gedaan – kunnen we samen aan verdere verduurzaming werken. Zoals dat nu al gebeurt in talloze publiek-private samenwerkingen waarin ketenbreed verantwoordelijkheid wordt genomen. De kalver- en melkveehouderijketens wachten het rapport en de reactie van minister Schouten af om het gesprek voort te zetten over de verdere verduurzaming van de sectoren.