COLUMN | Harm Steenge

De eerste stappen naar een duurzame toekomst

Mijn naam is Harm Steenge, ik ben 34 jaar oud en woonachtig in het Drentse Annerveenschekanaal. Daar run ik samen met mijn neef en ouders een akkerbouw- en loonbedrijf. We betelen ca 425 ha. met zetmeelaardappelen als hoofdgewas. Daarnaast telen we consumptieaardappelen, granen, suikerbieten en uien. De loonwerktak is hoofdzakelijk gericht op het zaaien en oogsten van suikerbieten.

Met een onderbouwde motivatie heb ik mij ingeschreven voor het traject ‘De Toekomst Begint Vandaag”, georganiseerd door NAJK en de Rabobank. In januari werd ik als één van de winnaars uitgekozen en daarna is het balletje gaan rollen.

Momenteel zijn we druk bezig met de bedrijfsovername en hoe ik het bedrijf toekomstbestendig kan maken en houden. Mijn motivatie was er dan ook op gericht om het bedrijf verder te verduurzamen.

Hierbij denk ik aan zaken als het opwekken van duurzame energie en meer te doen op het gebied van precisielandbouw. Precisielandbouw heb ik uiteindelijk als onderwerp gekozen om mij binnen dit traject op te richten. We willen op het bedrijf al langere tijd iets meer op het gebied van precisielandbouw, maar waar moet je beginnen?

De Toekomst Begint Vandaag is een mooi steuntje in de rug om hiermee aan de slag te gaan. HLB b.v. te Wijster heb ik als partner uitgekozen, om samen met ons bedrijf te kijken naar de mogelijkheden. Het komende groeiseizoen zal met name gericht zijn op het verzamelen van informatie en data. Het idee is om gedurende dit seizoen de gewasontwikkeling te volgen aan de hand van satellietbeelden. Belangrijke vraagstukken hierbij: ‘waar ontstaan de verschillen?’ en ‘wat is de oorzaak hiervan?’ Vervolgens kunnen we kijken hoe we hier in de toekomst op kunnen sturen om een homogener gewas te krijgen, wat hopelijk zal resulteren in een beter gewassaldo. De satellietbeelden geven ook inzicht in de vochtbeschikbaarheid voor het gewas. Aan de hand hiervan kan worden besloten wanneer eventueel gestart moet worden met beregening. Dit zal hoofdzakelijk ingezet worden bij de zaaiuien.

Daarnaast hebben we dit voorjaar ook een perceel plaats specifiek laten bekalken, om een homogenere pH binnen het perceel te krijgen. Dit is gedaan op basis van een uitvoerig bodemonderzoek van vijf monsters binnen 1 hectare.

De eerste stappen zijn dus gezet, op naar de volgende!