Limburgse boeren belanden van de regen in de drup

Zuid-Limburg werd vorige week geteisterd door zware regenval. De impact van deze watersnood voor de agrarische sector is enorm. Het water uit het Zuiden vond zijn weg naar het Noorden en deed ook daar de akkers onderlopen. Gewassen zijn verloren gegaan, vee werd geëvacueerd en ook de natuur en dieren zijn slachtoffer van deze ramp. LNV-Minister Schouten bezocht vandaag drie Limburgse ondernemers, waaronder dagelijks bestuurder Willem Voncken en twee andere NAJK-leden. Ze blijft graag met NAJK in gesprek over het vervolg van de waterschade.

Dagelijks bestuurder Willem Voncken, met de portefeuille internationaal is tevens akkerbouwer in het Zuid-Limburgse Eys. Hij heeft, net als vele jonge agrariërs met hem, afgelopen week moeten toezien hoe de enorme hoeveelheid water binnen no-time zijn kostbare akkers bereikte. Binnen twee dagen tijd viel bij Willem bijna 200 mm neerslag, waardoor te veel hectares voedzame gewassen verloren zijn gegaan. Willem liet Schouten zien wat de schade is aan zijn gewassen en wat dit betekent voor zijn bedrijf: “Het is lastig om nu al te zeggen hoe groot de schade precies is. Sommige percelen lijken nu nog goed, maar ik ben bang dat er later in het seizoen nog kwaliteitsproblemen gaan ontstaan. Problemen die nu met het blote oog nog niet zichtbaar zijn.”

Op het melkveebedrijf van Ruud en Wendy en hun zoon Stefan Schillings was de schade ook enorm. Er moest jongvee geëvacueerd worden nadat drie nabijgelegen waterbuffers waren overstroomd en stallen waren volgelopen. In het Zuid-Limburgse Wijlre vertelde NAJK-lid Geert Rutten over de impact van de evacuatie van zijn roestbruine vleeskoeien, de zogeheten Limousins. Hij heeft een kringloopbedrijf met veel aandacht voor natuurbeheer. Voor zowel zijn bedrijf als de natuur is deze watersnood een drama.

Ook NAJK-voorzitter Roy Meijer heeft de schade bij deze jonge boeren met eigen ogen kunnen aanschouwen: “De impact op de bedrijven is enorm en ik hoop dat dit tot een goed einde wordt gebracht”, aldus de voorzitter. Schouten gaf aan graag in gesprek te willen blijven met NAJK over het vervolg van de waterschade.