Onwerkbare Wet Dieren vereist reparatie

Op donderdag 15 juli stuurde minister Schouten een brief naar de Tweede Kamer waarin ze de stand van zaken deelt rondom de aangepaste Wet Dieren. De minister stelt dat ze geconfronteerd is met vele dilemma’s, onder meer aangedragen door LTO Nederland, NAJK en POV. Deze knelpunten en problemen vragen om een nader debat met de Tweede Kamer waarvoor ze dit najaar nog een nieuwe wetswijziging voorstelt. De eerder aangekondigde juridische analyse over de consequenties en impact van het amendement zal pas na het zomerreces uitgebracht worden.

Nieuwe wetswijziging
In mei werd de gewijzigde Wet Dieren aangenomen door zowel Tweede als Eerste Kamer, terwijl minister Schouten eerder waarschuwde dat het amendement onuitvoerbaar en te open geformuleerd was. LTO Nederland, NAJK en POV delen deze mening en hebben het ministerie van LNV voorzien van een lijst met knelpunten en problemen die de wetswijziging te weeg zou kunnen brengen, zowel voor veehouders als ook voor houders van gezelschapsdieren. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak: “De aangepaste wet zet niet alleen onze sector, maar elke houder van dieren voor flinke problemen. Het is een goed teken dat de minister dit onderkent en aanstuurt op een repareren van de eerdere wetswijziging”.

Besluit houders van dieren
In de brief van minister Schouten wordt niet verwezen naar het Besluit houders van dieren. Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren: “Het besluit houders van dieren is gebaseerd op een advies van de Raad voor Dieraangelegenheden. Dat advies is wetenschappelijk onderbouwd en maatschappelijk breed gedragen. Het zou een gemiste kans zijn als die expertise niet gebruikt wordt”. Een aangehouden motie van een brede groep partijen onder leiding van VVD-Tweede Kamerlid Thom van Campen kan hier na de zomer verandering in brengen. Deze motie, waarover nog gestemd moet worden, roept op om het besluit houders van dieren te gebruiken als grondslag bij invulling van de wet.

Lijst van dilemma’s
Als aandachtspunten voor de impactanalyse leverden LTO Nederland, NAJK en POV een niet-uitputtende lijst met te verwachten knelpunten. Een van de dilemma’s is een mogelijk verbod op onthoornen, waarbij de dierveiligheid in het geding komt doordat dieren elkaar verwonden. Een zorg die óók gedeeld wordt door veehouders met gehoornde koeien. Een ander dilemma zijn ingrepen zoals het plaatsen van oormerken, tatoeages of chips voor identificatie van het dier. Deze ingrepen zijn cruciaal voor de traceerbaarheid bij dierziekte uitbraken en voedselveiligheid. Daarnaast zijn nog vele knelpunten te denken op onder meer het gebied van populatiecontrole door castratie van gezelschapsdieren, bioveiligheid en voedselproductie. Ook gebruik van dieren voor recreatie, zorgtakken en onderwijs staat door deze wetswijziging potentieel ter discussie.