Koeien in weiland

NAJK kritisch over stikstofresultaten: waar blijft de zak met geld?

Minister Schouten stuurde afgelopen week twee stikstofbrieven naar de Tweede Kamer. NAJK baalt dat het financiële aspect in geen van deze brieven is meegenomen en maakt zich dan ook grote zorgen over het budget. Met de stikstofbank, legalisering van interimmers en managementmaatregelen voor de melkveehouderij zijn er wel lichtpuntjes zichtbaar, maar sommige zaken vragen écht om een nadere cruciale uitwerking.

De stikstofbank, een maatschappelijke kosten-batenanalyse bij stikstofmaatregelen, het procesvoorstel voor interimmers en de managementmaatregelen voor het behalen van sectorale stikstofdoelstellingen voor de melkveehouderij. Het zijn vier belangrijke punten uit de stikstofbrieven van minister Schouten aan de Tweede kamer. Hoewel het belangrijke punten zijn binnen de lobby van NAJK, wordt de financiële noodzaak binnen de stikstofdoelstellingen niet genoemd. NAJK blijft dan ook kritisch over de behaalde stikstofresultaten.

Financiële noodzaak
NAJK is altijd heel duidelijk geweest over de financiële noodzaak binnen de stikstofdoelstellingen en heeft niet voor niks, samen met LTO, NZO en Rabobank, het plan Coalitie Toekomstgerichte Melkveehouderij (CTM) ontwikkeld. “Er wordt nog te weinig geld gestoken in de blijvers en dat is als belangenbehartiger van de jonge boeren en tuinders een doorn in het oog”,  aldus Marije Klever, dagelijks bestuurder NAJK met de portefeuille Melkveehouderij. “Steek voldoende geld in reductie middels management en stalmaatregelen van de blijvers, zodat zij die door willen ook door kunnen. We hebben de jonge boer die door wil namelijk keihard nodig”, wil ze de overheid meegeven. “Zonder een enorme zak met geld gaat de stikstofdoelstelling dat ‘74% van de totale hectares van de stikstofgevoelige habitats in Natura 2000-gebieden er in 2035 niet slecht aan toe zijn‘ niet gehaald worden. Zowel het huidige als het nieuw te vormen kabinet moeten goed begrijpen dat reductie geld kost!”, vult NAJK-voorzitter Roy Meijer aan. NAJK blijft kritisch op het bestaande en nieuw te vormen kabinet, want keiharde garantie voor al het benodigde geld is er helaas nog niet. “Het is goed om te lezen dat het kabinet wil voortbouwen op het CTM-plan. De uitvoering hiervan is namelijk ontzettend belangrijk voor de jonge melkveehouders. Het kabinet wil hier graag mee verder, maar moet dan ook boter bij de vis leveren”, aldus Marije.

Interimmers en melders
De legalisering van interimmers is voor NAJK altijd heel belangrijk geweest. Voorzitter Roy Meijer is dan ook positief dat deze interimmers eindelijk benoemd worden in een Kamerbrief: “Wij zijn content met het procesvoorstel dat de minister hier opschrijft. Het is naar ons idee goed om samen met de sectorpartijen te kijken hoe de totale omvang van deze problematiek in kaart gebracht kan worden. Vervolgens moeten we samen met de overheid werken aan een passende oplossing.” Ook de voortgang die het kabinet wil maken met het legaliseren van melders lijkt hoopvoller. Het kabinet wil niet alleen gebruik maken van interne saldering en het treffen van bronmaatregelen, maar wil ook kijken of ze gebruik kunnen maken van een zogenaamde ADC-toets voor de melders die anders niet gelegaliseerd kunnen worden. Volgens NAJK een stap in de goede richting.

Managementmaatregelen
NAJK is, samen met Biohuis, BoerenNatuur, Cumela, LTO, Netwerk Grondig en Nevedi, aangesloten bij het Bestuurlijk Overleg stikstof. Samen met deze partijen heeft NAJK vormgegeven aan maatregelen die de melkveehouderij moet treffen om de reductiedoelstelling in 2030 te kunnen halen. Deze managementmaatregelen zijn het verlagen van het ruw eiwitgehalte in veevoer, het vergroten van het aantal uren weidegang en verdunde mestaanwending op zandgrond. Uit een berekening van de Commissie Deskundigen Meststsoffenwet (CDM) is gebleken dat de stikstofreductiedoelstelling met deze maatregelingen in 2025 al wordt gehaald. “NAJK vindt dit een mooie uitkomst. We gaan met pilots in verschillende gebieden kijken wat er in de praktijk mogelijk is. Hier wordt niet alleen gekeken naar het technische aspect, maar ook naar het financiële plaatje. Het moet de kostprijs wel versterken’, aldus Marije Klever. Met de gestelde maatregelen hebben melkveehouders zelf de keuze op welke manier ze bij willen dragen aan de uiteindelijke reductiedoelstelling. “Vanuit NAJK vinden we het ontzettend goed dat melkveehouders keuzevrijheid houden om de maatregel te kunnen kiezen die het beste bij hun bedrijf past”, aldus Marije, “We staan nu samen aan de lat om als melkveehouderij de sectordoelstellingen te behalen.”

NAJK is in Den Haag al druk bezig, maar zal blijven knokken voor voldoende perspectief voor de jonge boeren!